Перейти до основного вмісту

Науковий гурток

«Формування науково-дослідної компетентності майбутнього вчителя / викладача французької мови»

Керівники: к. пед. н., доц. Руснак Д.А., к. філ. н., доц. Смірнова М.Р.

Мета і завдання наукового гуртка:

Метою діяльності наукового гуртка «Формування науково-дослідної компетентності майбутнього вчителя / викладача французької мови» є поглиблене вивчення студентами методології наукових досліджень в галузі методики навчання ІМ, набуття теоретичних знань науково-дослідної роботи та застосування отриманих знань на практиці (написання наукових статей та тез, захист курсових та магістерських робіт, тощо), обговорення актуальних проблем методології наукових досліджень, розширення наукового світогляду студентів.

Основними завданнями наукового гуртка є:
–  сприяти формуванню у майбутніх вчителів / викладачів французької мови науково-дослідної компетентності в галузі методики навчання мови і культури;

– підтримувати та розвивати наукові інтереси у студентів в галузі викладання іноземних мов ;

– сприяти написанню наукових студентських робіт (статей, тез доповідей, курсових та магістерських робіт, тощо);
–  організовувати та проводити лекції,  семінари, круглі  столі  з тем наукових досліджень студентів.

План роботи наукового гуртка на 2020-2021 н.р.:

Відповідальна: Д.А. Руснак

Відповідальна: М.Р. Смірнова

Відповідальна: Д.А. Руснак

Відповідальні: Д.А. Руснак , М.Р. Смірнова

Відповідальна: Д.А. Руснак

Відповідальні: Д.А. Руснак , М.Р. Смірнова

Затверджено на засіданні кафедри

Протокол №2 від 30 вересня 2020р.

Протокол № 1 від 20.10.2020

Протокол № 2 від 29.11.2020

04.03.21 відбулося засідання наукового гуртка «Формування науково-дослідної компетентності майбутнього вчителя французької мови у ЗЗСО» кафедри романської філології та перекладу факультету іноземних мов ЧНУ імені Юрія Федьковича, присвячене вивченню принципів розбудови Нової Української школи та про застосування прийомів педагогіки Марії Монтесорі для реалізації компетентнісного підходу до навчання та виховання дітей. У ході обговорення було наголошено, що основою навчання та виховання НУШ має бути методика, що сприятиме формуванню високоосвіченої особистості, націлена на розвиток її компетентностей в усіх галузях життя. Серед багатьох технік та прийомів навчання і виховання необхідно обирати в першу чергу такі, що дають можливість розвивати творчий потенціал, самостійність та відповідальність учнів.

hurtok_04_03_21-768x365

 

Протоколи

План роботи наукового гуртка

«Формування науково-дослідної компетентності майбутнього вчителя

французької мови у ЗЗСО» на 2022-2023 н.р.:

для студентів спеціальності 014 «Середня Освіта» кафедри романської філології та перекладу ЧНУ імені Юрія Федьковича
Керівники: к.пед.н., доц. Руснак Д.А., к.філ.н., доц. Смірнова М.Р.

 

Вид та тема заходу дата проведення координатор-и
1. Наукове ательє «Формування інноваційної компетентності майбутнього вчителя французької мови у ЗЗСО» Вересень 2022

 

 

Д.А. Руснак

 

М.Р. Смірнова

2. Круглий стіл на тему «Компетентнісно орієнтоване навчання іноземних мов: НУШ базова середня освіта» Жовтень

 

2022

 

.Д.А. Руснак ,
3. Лекція на тему «Академічна доброчесність під час написання наукових робіт»: тренінг з підготовки роботи до перевірки системою UNICHECK Листопад 2022 М.Р. Смірнова
4. Презентація робіт студентів – членів гуртка на тему «Компетентнісно орієнтовані завдання в системі НУШ» Грудень  2022

 

 

 

 

Д.А. Руснак

5. Написання   тез доповідей для студентських конференцій з методики навчання мови і культури. Лютий 2023  Д.А. Руснак , М.Р. Смірнова
6. Техніки позитивної комунікації у роботі

 

класного керівника (тренінг)

Березень 2023  

 

Смірнова М.Р.

7. Підготовка до захисту наукових робіт (курсових , бакалаврських)

 

 

квітень

 

2023

Д.А. Руснак , М.Р. Смірнова
8.  Підведення підсумків роботи наукового гуртка за 2022-2023 н.р. травень 2023 Д.А. Руснак , М.Р. Смірнова

04.11.2022 відбувся круглий стіл на тему «Компетентнісно орієнтоване навчання іноземних мов: НУШ базова середня освіта» в межах наукового гуртка  «Формування науково-дослідної компетентності майбутнього вчителя французької мови у ЗЗСО»

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності