Перейти до основного вмісту

Звіт про навчально-методичну роботу
кафедри романської філології та перекладу
факультету іноземних мов
за 2022 н.р.

РОБОТА В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Кафедра активно впроваджує інформаційно-комунікаційні технології у навчальний процес. Зокрема 100 % дисциплін, які забезпечує кафедра романської філології та перекладу представлені на платформі Мудл. Усі курси наповнені як навчальними матеріалами у вигляді файлів, електронних підручників, посиланнями на відео та аудіо матеріали, так і відповідними діяльностями для поточного та підсумкового оцінювання (завдання, тести тощо). Крім цього для спеціальності французько-український переклад окремі дисципліни передбачають використання перекладацьких ресурсів, зокрема програм, як десктопних (Trados), так і онлайнових (CatMate, OmegaT тощо).

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
У 2022 р. усі викладачі кафедри романської філології (Драненко Г.Ф., Попович М.М., Мойсюк В.А., Стефурак О.В., Руснак Д.А., Смірнова М.Р., Якубовська Н.О., Матвєєва О.О., Глех О.В.) пройшли курси підвищення кваліфікації, організовані Національною Академією педагогічних наук України ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної освіти з 21 лютого 2022 р. по 23 вересня 2022 р. у обсязі 180 годин (6 кредитів) та отримали відповідні сертифікати.

Крім цього, окремі викладачі отримали стипендії на наукове стажування за кордоном, пройшли очні закордонні стажування, онлайнові закордонні стажування, а саме:
– стипендії на наукове стажування за кордоном Драненко Г.Ф. Наукове стажування за темою «Художній переклад як парадигма співіснування»” у Науковому Центрі Дослідження Медіацій Лотаринзького Університету (Мец, Франція) з 25 серпня 2022 р. по 24 липня 2023р. Драненко Г.Ф. Наукове стажування за темою «Художній переклад як парадигма співіснування»” (8,5 тижнів) в обсязі 6 кредитів (180 годин) у Науковому Центрі Дослідження Медіацій Лотаринзького Університету (Мец, Франція) з 1 червня по 29липня 2022 р.

– очні закордонні стажування Драненко Г.Ф. Науково-методичне стажування «Франко-українські дидактичні зустрічі» (2 тижні з 30 червня по 17 липня 2022 р.) в обсязі 2 кредита (60 годин) Лотаринзький Університет (Мец, Франція). Сертифікат від 30.07.2022 р.

Стефурак О.В. Науково-методичне стажування «Франко-українські дидактичні зустрічі» (2 тижні з 30 червня по 17 липня 2022 р.) в обсязі 2 кредита (60 годин) Лотаринзький Університет (Мец, Франція). Сертифікат від 30.07.2022 р.

Матвєєва О.О. Науково-методичне стажування «Франко-українські дидактичні зустрічі» (2 тижні з 30 червня по 17 липня 2022 р.) в обсязі 2 кредита (60 годин) Лотаринзький Університет (Мец, Франція). Сертифікат від 30.07.2022 р.

Руснак Д.А. Науково-методичне стажування «Франко-українські дидактичні зустрічі» (2 тижні з 30 червня по 17 липня 2022 р.) в обсязі 2 кредита (60 годин) Лотаринзький Університет (Мец, Франція). Сертифікат від 30.07.2022 р.

Якубовська Н.О. Кафедра іноземних мов і літератур Сучавського університету “Штефан чел Маре” м. Сучава (Румунія) , з 04.07.2022 р. по 09.07.2022 р., очне наукове стажування в рамках програми ERASMUS+ в обсязі 1 кредита.

– онлайнові закордонні стажування
Стефурак О.В. Introduction à la linguistique de corpus” (Вступ до корпусної лінгвістики), організовані Університетом Гренобль-Альп Онлайн курси “ (6 тижнів з 13.06.2022 р. по 24.07.2022 р.). Сертифікат від 27.07.2022 р.

Руснак Д.А. Проходження онлайн-курсу «MOOC CERTICEscol» в обсязі 30 годин (1 кредит), організованого Університетською агенцію Франкофонія (AUF) та Паризьким університетом Sergy Paris Université з 12.10.2021 р. по 27.12.2021 р. Сертифікат №5966892932641353

Якубовська Н.О. Освітня міжнародна платформа CURSERA, з 06.05.2022 р. по 24.06.2022 р., онлайн-курс, розроблений Технологічним інститутом Карлсруе «Машинний переклад» тривалістю 7 тижнів (7 кредитів).

Якубовська Н.О. Лувенський католицький університет м. Лувен-ла-Нев (Бельгія) з 25.08.2022 р. по 12.08.2022 р., онлайн стажування «Міжнародне літнє стажування з методики викладання французької мови як іноземної, або другої мови» в обсязі 3 кредитів.

СПІВПРАЦЯ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

І. У 2022 р. кафедра романської філології та перекладу уклала угоду з Франко-українською асоціацією освіти, культури та солідарності «Обміни Лотарингія — Україна» (ELU, Echanges Lorraine-Ukraine). В результаті співпраці із зазначеною асоціацією:
1) Стажування для студентів у м. Мец «Франко-українські дидактичні зустрічі» (2 тижні з 30 червня по 17 липня 2022 р.) Взяло участь 20 студентів кафедри.
2) 4 викладача кафедри стали членами асоціації (Драненко Г.Ф., Стефурак О.В., Руснак Д.А., Матвєєва О.О.);
3) 10 студентів кафедри РО Бакалавр та Магістр навчаються за програмами академічної мобільності в рамках програми подвійного диплому «Франко-український диплом» (м. Мец, Франція) (Рокоча Оксана Іллівна, Шотропа Мирослава Василівна, Морар Лідія Костянтинівна, Іванчак Богдана Русланівна, Романюк Юлія Богданівна, Тирша Анастасія Олексіївна, Грицунік Юлія Олексіївна, Кобаски Анастасія Михайлівна, Салюк Іванна Андріївна) та Коваленко Валерія Олегівна навчається у Лотаринзькому університеті в рамках співпраці Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича з Лотаринзьким університетом;
4) у рамках перекладацької практики студентів РО Бакалавр та Магістр розпочато спільний проєкт Франко-української асоціації освіти, культури та солідарності «Обміни Лотарингія — Україна» (ELU, Echanges Lorraine-Ukraine), компанії Airbus (Франція), яка є однією з найбільших авіабудівних компаній, що виготовляє однойменні пасажирські, вантажні, військово-транспортні літаки та гелікоптери та кафедри романської філології та перекладу. Мета проєкту – в рамках перекладацької практики студентів укласти перший у світі французько-український словник аеронавтичних термінів, що сприятиме збагаченню україномовної термінології у цій галузі та уникненню використання русизмів.

ІІ. Кафедра романської філології та перекладу залучає носіїв мови, які на волонтерських засадах сприяють удосконаленню навчального процесу студентів кафедри:
1) лекції французьких фахівців для викладачів та студентів кафедри романської філології з французької літератури Моріс Рош: лекції, присвячені програмним авторам з основної мови РО Магістр та Клод Ешам – лекції, присвячені програмним авторам з основної мови РО Бакалавр.
2) залучення власника туристичної агенції Паскаля Гарньє, як спеціаліста з туризму до проєкту з перекладу туристичної інформації про м. Чернівці та Буковину у рамках діяльності гурта Translatio. Зустрічі Паскаля Гарньє зі студентами висвітлені на сайті кафедри http://french.chnu.edu.ua/?page_id=37
3) залучення Паскаля Гарньє, як носія мови до розмовного клубу з французької мови. Розмовний клуб відбувається один раз на місяць. Посилання на сайті кафедри http://french.chnu.edu.ua/?page_id=37

ВІДПОВІДНІСТЬ науково-педагогічних працівників кафедри Ліцензійним умовам (Постанова КМУ № 1187 від 30.12.2015р.)
Попович М.М. – 1, 4, 7, 12, 20
Драненко Г.Ф. – 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 19, 20
Мойсюк В.А. – 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 19, 20
Стефурак О.В. – 1, 3, 4, 12, 14, 15, 19, 20
Руснак Д.А. – 1, 3, 4, 13, 19, 20
Смірнова М.Р. – 1, 3, 4, 12, 14, 19, 20
Якубовська Н.О. – 1, 3, 4, 10, 12, 14, 19, 20
Матвєєва О.О. – 3, 4, 12, 19, 20
Глех О.В. – 4, 10, 19, 20

УЧАСТЬ У ОЛІМПІАДАХ ТА КОНКУРСАХ
І. З 2017 р. ЧНУ є асоційованим членом Міжнародної Агенції Франкофонії, що дозволяє здобувачам і викладачам ОП регулярно отримувати інформацію про стажування, конкурси, гранти й стипендії. У 2022 р. Лілія Біла під керівництвом Стефурак О.В. здобула стипендію на перекладацьке стажування на міжнародній радіостанції Radio France International.
ІІ.
Мойсюк В.А. 2022 р. (голова журі), Участь у роботі журі ІІІ етапу Всеукраїнських
олімпіад з французької мови: Чернівці http://doncv.gov.ua/?p=4498 Мойсюк В.А. Участь у роботі журі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Національного центру "Мала академія наук України", Наукове відділення мовознавства, Секція – французька мова, ІІІ етап, 2022 р. Наказ № 555 від 15.06.2022 р.

Смірнова М.Р. 2022 р. (член журі) Участь у роботі журі ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з французької мови, Чернівці http://doncv.gov.ua/?p=4498

Матвєєва О.О. 2022 р. (член журі) Участь у роботі журі ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з французької мови, Чернівці http://doncv.gov.ua/?p=4498

В.о. завідувача кафедри Олена СТЕФУРАК

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності