Перейти до основного вмісту

Екзаменаційні комісії 

2023


Кваліфікаційний іспит

Силабус

Структура кваліфікаційного іспиту 

 


Випускова кваліфікаційна робота 

Силабус

Вимоги до змісту, обсягу та оформлення випускової кваліфікаційної роботи (Витяг з протоколу засідання методради факультету іноземних мов №1 від 30.08.2023)

Алгоритм подання магістерської роботи на кафедру

Додаток 2. Налаштування системи UNICHECK та рекомендовані коефіцієнти схожості


Супровідні документи 

Перелік документів, необхідних для допуску здобувача до захисту наукової роботи перед державною комісією:  

Завдання на кваліфікаційну роботу (зразок) 

Заява студента на подання роботи на перевірку щодо наявності плагіату та щодо його обізнаності про санкції у разі недотримання ним правил академічної доброчесності

Експертний висновок щодо перевірки на антиплагіат (зразок)

Звіт UNICHECK (зразок)

Форма внутрішньої рецензії на випускову кваліфікаційну роботу 

Зовнішня рецензія фахівця у галузі 035 “Філологія”

 


Вибір тематики наукового дослідження на 2023-2024 н.р. 

Шановні здобувачі,

з метою вибору тематики вашого наукового дослідження просимо перейти за посиланням і вписати своє прізвище навпроти тієї теми, яку ви вибрали. Ви можете також запропонувати власну тематику кваліфікаційної роботи, відповідно до ваших наукових інтересів.

 

Тематика кваліфікаційних робіт 2020-2021 н.р. 

Тематика кваліфікаційних робіт 2021-2022 н.р. 

Тематика кваліфікаційних робіт 2022-2023 н.р.

Звіт про першу перевірку на антиплагіат магістерських робіт 1 року навчання (червень 2023)

Тематика кваліфікаційних робіт на 2023-2024 н.р. 

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності