Перейти до основного вмісту

Освітньо-професійна програма «Французька мова та друга іноземна мова. Переклад з двох іноземних мов»

зі спеціальності 035 Філологія

(за спеціалізацією 035.055 «Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька»)

Мета освітньо-професійної програми – підготувати конкурентоздатного поліфункціонального фахівця з високим рівнем теоретичних і практичних знань і вмінь у галузі філології та перекладу, здатного розв’язувати складні проблеми, які пов’язані з проведенням наукових досліджень і здійсненням міжмовної комунікації, володінням сучасними інформаційними технологіями у викладанні іноземних мов у закладах вищої освіти, а також які вимагають умінь адаптуватися до потреб сучасного ринку праці шляхом безперервної самоосвіти та професійного самовдосконалення.

Програма підготовки включає:

асистентська практика з основної та другої іноземної мови (англійська / німецька / румунська) ;

перекладацька практика з основної та другої іноземної мови (англійська / німецька / румунська) ;

Програма також має психолого-педагогічний блок, опанування дисциплін з якого дозволить студентам отримати запис в дипломі про їхню професійну підготовку до викладання в ЗЗСО. Обов’язковою складовою є проходження педагогічної практики з основної та другої іноземної мови (англійська / німецька / румунська).

 


ОПП «Французька мова та друга іноземна мова. Переклад з двох іноземних мов» (2022-2023)

Навчальний план (2022-2023) денна форма 5-6 курс

Навчальний план  (2022-2023) заочна форма 5 курс

Навчальний план (2022-2023) заочна форма 6 курс

Рецензії на ОПП надіслали:

Кірковська Інга Станіславівна, д.філол.н., доцент, завідувач кафедри романо-германської філології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Наместюк Світлана Валеріївна, к.філол.н., доцент кафедри іноземних мов Буковинського державного медичного університету

Рубан Віра Олександрівна, к.філол.н., завідувач кафедри романських мов Київського національного лінгвістичного університету

Крижановська Тетяна Іванівна, заступник директора з навчальної роботи, Мовний коледж “Пріоритет”, м. Чернівці

обгрунтування перегляду освітніх компонент (для ОПП 2023-2024)


ОПП “Французька мова та друга іноземна мова. Переклад з двох іноземних мов” (2023-2024)

Навчальний план (2023-2024) денна форма 5-6 курс

Навчальний план (2023-2024) заочна форма 5 курс

 

Рецензії на ОПП надіслали:

Станіслав Ольга Вадимівна, д.філол.н., професор, завідувач кафедри романської філології  Волинського національного університету імені Лесі Українки

Ненько Юлія Петрівна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри професійної мовної комунікації Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України

Кікало Анжеліка Василівна, к.філол.н., доцент кафедри романських мов та зарубіжної літератури Ужгородського національного університету

Ротар Оксана Володимирівна, в.о. директора Чернівецького обласного краєзнавчого музею

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності