Перейти до основного вмісту

035 Філологія “Французька мова та друга іноземна мова. Переклад з другої іноземної мови” 

Методика формування міжкультурної компетентності у майбутніх викладачів іноземної мови

Сучасні підходи в навчанні іноземних мов у ЗВО

Друга іноземна мова (румунська) 

Комунікативний курс другої іноземної мови 

Прагматичні аспекти спілкування другою іноземною мовою 

Методика навчання другої іноземної мови 

Культура усного та письмового перекладу з другої іноземної мови

035 Філологія “Французька мова і література та друга іноземна мова”

Педагогіка та психологія вищої школи

Загальне мовознавство

Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі

Основна іноземна мова (французька)

Друга іноземна мова (англійська)

Асистентська практика з основної мови

Нейролінгвістика

Новітні течії у французькій літературі

Основи наративної лінгвістики 

Наукові напрями сучасної лінгвістики

Парадигми сучасної філологічної науки

Сучасні методи наукових досліджень

Методологічні принципи дискурс-аналізу тексту 

Спецкурс “Проблеми когнітивної лінгвістики”

Спецкурс “Когнітивна лінгвістика і лінгвоконцептологія”

Ділова іноземна мова

Практика перекладу


035 “Французько-український переклад та переклад з другої іноземної мови” 

Педагогіка та психологія вищої школи

Загальне мовознавство

Друга іноземна мова (англійська)

Аспектний переклад

Основна іноземна мова (французька) 

Методика викладання фахових дисциплін (переклад)у вищій школі

Спецкурс “Основи міжкультурної комунікації та комунікативні стратегії”

Основи етнопсихолінгвістики

Видавнича політика і переклад

Техніка перекладу конференцій

Переклад та дипломатичний протокол

Сучасні методи дослідження мови

Методологічні принципи дискурс-аналізу тексту

Перекладацька практика з основної та другої іноземної мови

Асистентська практика з основної іноземної мови


014 Середня освіта “Французька мова і література та друга іноземна мова”  

Професійне та особистісне становлення вчителя ЗЗСО

Методика організації позакласної діяльності в учнів ЗЗСО

Сучасні методи наукових досліджень

Новітні технології навчання іноземних мов у ЗЗСО

Соціокультурна компетентність вчителя іноземної мови в ЗЗСО

Сучасні підходи в навчанні іноземних мов та культур

Основна іноземна мова (французька)

Друга іноземна мова (англійська)

Новітні літературні течії

Літературознавство

Методика навчання другої іноземної мови (англійської)

Педагогічна практика з основної іноземної мови

Педагогічна практика з другої іноземної мови

 

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності