Перейти до основного вмісту

Участь у всеукраїнських наукових конференціях 

1. Блискун А. Стереотипізація опозиції свій/чужий у фразеологізмах французької мови. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (20– 22 квітня 2021 року). Факультет іноземних мов. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. С. 17-18.  URL: https://www.chnu.edu.ua/media/rvbdmpey/zbirnykpratsinozmov2021.pdf

2. Гнатенко М. Лексико-синтаксичні типи складених слів у сучасній французькій мові. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (20– 22 квітня 2021 року). Факультет іноземних мов. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. С. 47-48.  URL: https://www.chnu.edu.ua/media/rvbdmpey/zbirnykpratsinozmov2021.pdf

3. Гойда О. Типові помилки носіїв різних мов при виконанні французько-українського перекладу (на матеріалі художніх перекладів студентів 4 курсу). Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (20– 22 квітня 2021 року). Факультет іноземних мов. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. С. 51-52.  URL: https://www.chnu.edu.ua/media/rvbdmpey/zbirnykpratsinozmov2021.pdf

4. Дяволюк А-М Формування франкомовної аудитивної компетентності учнів за допомогою медіа репортажів. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (20– 22 квітня 2021 року). Факультет іноземних мов. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. С. 97-98.  URL: https://www.chnu.edu.ua/media/rvbdmpey/zbirnykpratsinozmov2021.pdf

5. Кучеряну З. Про соціальні пріоритети прізвиськ. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (20– 22 квітня 2021 року). Факультет іноземних мов. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. С. 157-158.  URL: https://www.chnu.edu.ua/media/rvbdmpey/zbirnykpratsinozmov2021.pdf

6. Луцик Н. Зоонімний та флоронімний символ як компонент фразеологічних одиниць французької мови. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (20– 22 квітня 2021 року). Факультет іноземних мов. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. С. 175-176.  URL: https://www.chnu.edu.ua/media/rvbdmpey/zbirnykpratsinozmov2021.pdf

7. Панчишко К. Дослідження способів перекладу французьких фільмонімів українською мовою. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (20– 22 квітня 2021 року). Факультет іноземних мов. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. С. 221-222.  URL: https://www.chnu.edu.ua/media/rvbdmpey/zbirnykpratsinozmov2021.pdf

8. Шлей М. Вплив блогерського сленгу на розвиток сучасної французької мови. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (20– 22 квітня 2021 року). Факультет іноземних мов. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. С. 283-284.  URL: https://www.chnu.edu.ua/media/rvbdmpey/zbirnykpratsinozmov2021.pdf

1. Грицунік Ю. Інтернаціоналізми в науковому тексті (на матеріалі франкомовних антропологічних студій).  Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (12– 14 квітня 2022 року). Факультет іноземних мов. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. С. 297-298. URL: https://www.chnu.edu.ua/media/5fybtk2p/inozemnykh-mov-studentska-konferentsiia_2022.pdf 

2. Гуцу А. Використання групових форм роботи на уроках французької мови. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (12– 14 квітня 2022 року). Факультет іноземних мов. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. С. 85-86. URL: https://www.chnu.edu.ua/media/5fybtk2p/inozemnykh-mov-studentska-konferentsiia_2022.pdf 

3. Кобаски А. Конотативна семантика кольороназв (на матеріалі французької пісні ІІ половини ХХ ст.). Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (12– 14 квітня 2022 року). Факультет іноземних мов. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. С. 133-134. URL: https://www.chnu.edu.ua/media/5fybtk2p/inozemnykh-mov-studentska-konferentsiia_2022.pdf

1. Іванчак Б. Редукція як один із семантичних способів дефразеологізації фразеологізмів французької мови. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (25–27 квітня 2023 року). Факультет іноземних мов. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2023. С. 103-104. URL: https://www.chnu.edu.ua/media/n33h1jpp/inmov_2023.pdf

2. Коваленко В. Французько-український переклад текстів з тактичної медицини. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (25–27 квітня 2023 року). Факультет іноземних мов. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2023. С. 121-122. URL: https://www.chnu.edu.ua/media/n33h1jpp/inmov_2023.pdf

3. Косінова О. Творчість французьких поетів XIX століття на тлі настанов «батьків» символізму. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (25–27 квітня 2023 року). Факультет іноземних мов. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2023. С. 133-134. URL: https://www.chnu.edu.ua/media/n33h1jpp/inmov_2023.pdf

4. Лазурко А. Диференціація як загальнодидактичний принцип навчання іноземної мови у ЗЗСО. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (25–27 квітня 2023 року). Факультет іноземних мов. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2023. С. 167-168. URL: https://www.chnu.edu.ua/media/n33h1jpp/inmov_2023.pdf

5. Постевка А. Зміст навчання медіації студентів мовних спеціальностей в процесі навчання французької мови і культури. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (25–27 квітня 2023 року). Факультет іноземних мов. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2023. С. 241-242. URL: https://www.chnu.edu.ua/media/n33h1jpp/inmov_2023.pdf

6. Рудько Х. Асоціація як підґрунтя творення фразеологізмів французької мови.  Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (25–27 квітня 2023 року). Факультет іноземних мов. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2023. С. 245-246. URL: https://www.chnu.edu.ua/media/n33h1jpp/inmov_2023.pdf

7. Тирша А. Залучення технологій дистанційного навчання для контролю та оцінювання знань здобувачів вищої освіти на заняттях з французької мови. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (25–27 квітня 2023 року). Факультет іноземних мов. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2023. С. 279-280. URL: https://www.chnu.edu.ua/media/n33h1jpp/inmov_2023.pdf

8. Шотропа М. Використання методу проєктів у процесі вивчення французької мови і літератури. Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (25–27 квітня 2023 року). Факультет іноземних мов. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2023. С. 343-344. URL: https://www.chnu.edu.ua/media/n33h1jpp/inmov_2023.pdf

 


Публікації у фахових виданнях України (категорія Б) 

1. Мойсюк В.А., Гнатенко М.В. Питання вмотивованості складених слів у сучасній лінгвістиці (на матеріалі французької мови). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2021. № 50. Том 1. С. 91–94. DOI : https://doi.org/10.32841/2409-1154.2021.50-1.21 URL : http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/index.php/arkhiv-nomeriv?id=194

2. Смірнова М., Панчишко К. Лексичні трансформації у перекладі французьких фільмонімів українською мовою. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика». Т. 32 (71). № 5, Ч. 1. 2021. С. 261-268. URL: http://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2021/5_2021/part_1/47.pdf

3. Стефурак О. В., Апакіца К. Г. Функціонально-семантичні особливості вираження категорії суперлятиву у французькій мові. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія Філологія, 2021. Вип. 50. Т. 1. С. 130-134. 

1. Мойсюк В. А., Кобаски А. М. Функціонально-семантичні особливості кольороназв у французькій пісні другої половини ХХ століття. Нова філологія: Збірник наукових праць. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2022. № 86. С. 125-131. URL : http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/766/721; DOI : https://doi.org/10.26661/2414-1135-2022-86-18


Публікації в інших вітчизняних виданнях 

1. Косінова О. Творчість Лесі Українки в загальноєвропейському контексті. Педагогічні обрії: наук.-метод.журнал. №4 (127). 2023. С. 42-44. URL: https://znayshov.com/News/Details/pedahohichni_obrii_4_2023


Публікації як частини монографії 

1. Мойсюк В., Луцик Н. Зоосемічний та флоросемічний символи як компоненти фразеологічних одиниць французької мови. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том V: Динаміка наукових та освітніх досліджень в умовах пандемії [колективна монографія] / [Наукова редакція: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. Конін – Ужгород – Херсон: Посвіт, 2021. С. 159–168. URL : http://elib.umsa.edu.ua/bitstream/umsa/16285/1/Harchenko_Aktivni_metodi_navchannya_Rozwoj_April_2021_monogr_24.05.21.pdf

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності