Перейти до основного вмісту

Мета ОПП “Французька мова та друга іноземна мова. Переклад з двох іноземних мов” – підготувати конкурентоздатного поліфункціонального фахівця з високим рівнем теоретичних і практичних знань і вмінь у галузі філології та перекладу, здатного розв’язувати складні проблеми, які пов’язані з проведенням наукових досліджень і здійсненням міжмовної комунікації, володінням сучасними інформаційними технологіями у викладанні іноземних мов у закладах вищої освіти, а також які вимагають умінь адаптуватися до потреб сучасного ринку праці шляхом безперервної самоосвіти та професійного самовдосконалення.

Гарант ОПП : 

МОЙСЮК Валентина Анатоліївна – доктор філологічних наук, доцент кафедри романської філології та перекладу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Склад проєктної групи:

ДРАНЕНКО Галина Флорівна – доктор філологічних наук, доцент,  завідувач кафедри романської філології та перекладу Чернівецького національного університету імені Юрія Федькович

ПОПОВИЧ Михайло Михайлович – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри романської філології та перекладу Чернівецького національного університету імені Юрія Федькович

РУСНАК Діана Андріївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри романської філології та перекладу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

СТЕФУРАК Олена Валеріївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри романської філології та перекладу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

ГРИЦУНІК Юлія Олексіївна – здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти кафедри романської філології та перекладу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Ми використовуємо власні та сторонні файли cookies та localStorage для аналізу веб-трафіку та поширення матеріалів. Налаштування конфіденційності