Навчальна робота

Дисципліни, які читаються викладачами кафедри для студентів – бакалаврів спеціальності Філологія (французька мова та література)

Дисципліни Викладачі
Основна іноземна мова асист. Фенюк Л.Д.

доц. Якубовська Н.О.

доц. Драненко Г.Ф.

Вступ до спец. філології доц. Гладка В.А.
Друга іноземна мова проф. Попович М.М.

асист. Балановська В.Р.

доц. Стефурак О.В.

Лексикологія доц. Стефурак О.В.
Стилістика доц. Драненко Г.Ф.
Третя іноземна мова асист. Громик А.О.

доц. Князєва Д.А.

асист. Комаровська-Воловик В.Ф.

асист. Матвєєва О.О.

асист. Скицько О.А.

Методика викладання мови та літератури в середній школі доц. Руснак Д.А.
Історія мови доц. Князєва Д.А.
Новітні технології вивчення іноземних мов доц. Руснак Д.А.
Теорія перекладу доц. Якубовська Н.О.
Аналіз художнього тексту доц. Драненко Г.Ф.
Сучасна література країн, мова якої вивчається доц. Драненко Г.Ф.
Ділове писемне мовлення асист. Балановська В.Р.
ЛКЗ основної мови доц. Кутасевич Г.Я.
Теоретична граматика проф. Попович М.М.
Основи теорії мовної комунікації проф. Попович М.М.
Історія граматики основної мови проф. Попович М.М.
Сучасні методи дослідження мови проф. Попович М.М.

Дисципліни, які читаються викладачами кафедри для студентів – магістрів спеціальності Філологія (французька мова та література)

Основна іноземна мова доц. Кутасевич Г.Я.
Переклад з другої іноземної мови доц. Якубовська Н.О.
Друга іноземна мова доц. Драненко Г.Ф.

доц. Якубовська Н.О.

Методика викладання мови та літератури у вищій школі доц. Руснак Д.А.
Соціолінгвістика доц. Кутасевич Г.Я.
Новітні течії у французькій літературі доц. Драненко Г.Ф.
Парадигми сучасної філологічної науки доц. Гладка В.А.
Сучасні методи наукових досліджень проф. Попович М.М.
Спецкурс: «Когнітивна лінгвістика і лінгвоконцептологія» доц. Стефурак О.В.