Навчальна робота

Розклад 2021-2022 н.р. (І семестр)

Основна іноземна мова 1 к Попович М. М. / Глех О. В.
Вступ до спеціальності Попович М. М.
Основна іноземна мова 2 к Матвєєва О. О.
Друга мова 2 к Смірнова М.Р. / Глех О. В.
Вступ до спец філології Мойсюк В. А.
Практична граматика основної мови Руснак Д.А.
Основи наукових досліджень Смірнова М.Р.
Основна іноземна мова 3 к Мойсюк В.А.
Практичний курс перекладу основної іноземної мови Якубовська Н.О.
Вступ до перекладознавства Стефурак О.В.
Лексикологія/ Порівняльна лексикологія Стефурак О.В.
Стилістика / Порівняльна стилістика Драненко Г.Ф.
Друга іноземна мова 3 к Матвєєва О.О. / Мойсюк
Практичний курс перекладу другої іноз. мови Стефурак О.В.
Основна іноземна мова 4к  Смірнова М.Р.
Друга іноземна мова 4 к Драненко Г.Ф. / Стефурак О.В.
Практичний курс перекладу основної іноземної мови Якубовська Н.О.
Практичний курс перекладу другої іноземної мови Стефурак О.В.
Основи теорії мовної комунікації Попович М.М.
ЛКЗ основної мови Стефурак О.В.
Машинний переклад і постредагування Стефурак О.В.
Послідовний переклад Стефурак О.В
Методика викладання фахових дисциплін у ВШ Руснак Д.А.
Основна іноземна мова 5 к Драненко Г. Ф
Друга іноземна мова 5 к Руснак Д.А
Практика перекладу основної мови Якубовська Н.О.
Основи етнопсихолінгвістики Попович М.М.
Переклад з другої мови Стефурак О.В
Соціолінгвістика Кутасевич Г.Я.
Парадигми суч. філологічної науки Мойсюк В.А.
Друга мова  6 к Мойсюк В.А.
Техніка перекладу конференцій Стефурак О.В
ЛКЗ другої мови Стефурак О.В
Переклад з другої мови Стефурак О.В
Методика навчання іноземної мови та літератури у ЗНЗ Руснак Д.А.
Методика навчання іноземної мови та літератури у ЗНЗ Руснак Д.А.
Франкомовна література Драненко Г.Ф.
Спецкурс «Практикум з проблем викладання іноземної мови у школі» Руснак Д.А.
Теорія та історія основної мови Мойсюк В.А.
Новітні літературні течії 6 к Драненко Г.Ф.