КАФЕДРА РОМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ

 

 

 

 

Освітній рівень бакалавр

Спеціалізація 014.023 Середня освіта (Французька мова і література),

Освітня програма «Французька мова і література та друга іноземна мова»

Студенти спеціальності  Середня освіта  мають можливість брати участь у програмі PROFLE +, розробленій Міністерством закордонних справ Франції. По завершенні програми студенти отримують свідоцтво від CIEP та CNED.


Спеціалізація 035.055 Філологія (романські мови та літератури, перша – французька),

Освітня програма «Французько-український переклад та переклад з другої іноземної мови»

Студенти мають змогу пройти курс синхроного перекладу в аудиторіях зі спеціальним обладнанням, а також навчальні заняття з автоматизованого перекладу SDL Trados Studio. По завершенні прогарми студенти отримують сертифікат.


Студенти кафедри мають змогу паралельно навчатись  за кордоном, а також навчатися протягом семестру на першому  курсі магістратури в Лотаринзькому університеті, Франція.

Студенти кафедри мають можливість брати участь у міжнародних програмах молодіжного студентського обміну для навчання, стажування, роботи за кордоном.


Можливості працевлаштування 

НОВИНИ

“Прийняти Іншого у своїй мові”: міжнародний колоквіум на кафедрі романської філології та перекладу

7 та 8 травня 2021 р. на кафедрі романської філології та перекладу відбудеться міжнародний франкомовний колоквіум  Прийняти Іншого у своїй мові. Переклад як диспозитив медіації. Запрошуємо Вас послухати доповіді французькою мовою 25 дослідників перекладу з 9 країн (Франція, Україна, Італія, Швейцарія, Іспанія, Польща, Алжир, Марокко, Японія) та долучитися до дискусії проблеми мовної гостинності у перекладі. Запрошеною доповідачкою колоквіуму є  Валері Зенатті, відома французька …

« ESSAYER LA CLASSE INVERSEE, C’EST L’ADOPTER ! »

« ESSAYER LA CLASSE INVERSEE, C’EST L’ADOPTER ! » – назва міжнародного проєкту, в якому взяли участь викладачі (Мойсюк Валентина Анатоліївна та Смірнова Марина Романівна) та студенти 3 курсу спеціальності «Середня освіта» та «Французько-український переклад», а також студенти 5 курсу спеціальності «Англійська мова та література», які вивчають французьку мову як другу іноземну (квітень 2021). Проєкт організований Міжнародною Асоціацією …

Лекція Клод Ешам

6 квітня 2021 р. студенти спеціальностей Середня освіта та Романські мови і літератури («Французька мова і література та друга іноземна мова»), а також Французько-український переклад та переклад з другої іноземної мови прослухали франкомовну лекцію паризької літературознавиці Клод Ешам « Ecrivaines françaises : George Sand », зорганізовану д. філол.н., доценткою кафедри романської філології та перекладу Драненко Галиною Флорівною. Після цікавої та інформативної лекції студенти мали можливість подискутувати з лекторкою …

Про кафедру

Кафедра романської філології та перекладу як окремий навчальний підрозділ функціонує в Чернівецькому національному університеті з 1954 року, до цього року вона входила до складу філологічного факультету.  За роки існування, кафедра підготувала сотні фахівців французької мови, які обіймають різні посади не тільки в Україні, але й за кордоном. Серед випусників кафедри є дипломати, перекладачі, ліцензійовані у різних французьких державних інстанціях та в Україні, видатні вчені, директори навчальних закладів, завідувачі спеціалізованими кафедрами у різних навчальних закладах України. Наші випускники працюють вчителями французької мови практично в усіх областях Західної України.

Нині кафедра романської філології та перекладу є однією з кращих серед аналогічних кафедр України. Очолює кафедру колишній її випускник, д. філол. наук, професор, академік Вищої школи М. М. Попович. На кафедрі працюють два професори, вісім доцентів і 7 асистентів. Усі пройшли тривале мовне стажування у французьких університетах. За своїм професійним рівнем та кваліфікацією викладачів кафедра конкурує з кафедрами французької мови Київа та Львова.

Кафедра готує фахівців з трьох спеціальностей:   «Філологія (французькa мова та література)», «Філологія (французько – український переклад)», «Середня освіта (французька мова та література)».

Випускники кафедри здобувають також фах вчителя англійської мови з відповідним записом у дипломі та правом викладати її у середніх навчальних закладах. Студенти, які здобувають фах перекладача з французької мови отримують також кваліфікацію перекладача з англійської мови. Упродовж навчання студенти вивчають німецьку, італійську, іспанську або польську мови за вибором.

За багато років успішної праці, кафедра  виробила власні форми та методи викладання іноземних мов, які увібрали в себе кращі методичні досягнення європейських навчальних закладів. Фахові дисципліни викладаються на кафедрі за авторськими підручниками, які здобули визнання в інших вузах. Висококваліфікований кадровий склад кафедри і високий методичний рівень викладання дисциплін сприяли тому, що вона має найвищий, четвертий рівень акредитації.

Наукові та методичні досягнення викладачів кафедри сприяли тому, що Посольство Франціїї в Україні доручило кафедрі проводити щорічний літній університет для молодих викладачів французької мови вищих навчальних закладів України з метою підвищення їхньої професійної кваліфікації. Літні курси проводятьс у два етапи, другий з яких проводиться у Лотаринзькому Університеті (м. Мец).

Щороку кращі студенти  кафедри удосконалюють свої знання з французької мови у Лотаринзькому Університеті (м. Мец), з яким укладена угода про співпрацю. Вони навчаються за програмою магістра-викладача французької мови як іноземної. За останні 10 років на навчання було направлено понад 35 найкращих студентів кафедри.

З кожним роком міцніють науково-педагогічні зв’язки з Лотаринзькому Університеті (м. Мец). У статусі запрошеного професора там побували Попович М. М. і Драненко Г. Ф. В свою чергу професори цього університету П’єр Ален, Реймон Мішель, Ніколя Брюкер і Венсан Мейєр, проректор цього університету відвідали кафедру й прочитали студентам старших курсів лекції з сучасної франкомовної літератури.

Французька мова як загальноосвітній предмет викладається в університеті з початку його заснування. Започаткував викладання мови випускник Сорбонни, проф. О. Будінський, який працював на кафедрі романістики, що входила впродовж багатьох років до складу філософського факультету, а після 1945 – до філологічного факультету.

Кафедра французької мови як окремий навчальний підрозділ функціонує з 1954 р. у складі факультету романо-германських мов, нині факультету іноземних мов. Фундатором кафедри та її першим завідувачем була старший викладач О. Златоустова. Після неї керівництво кафедрою здійснювали доценти В. Титова, В. Лесицький, А. Калош, Л. Єршова, З. Янош, Г. Жерновей, Т. Івасютин. Нині кафедру очолює колишній її випускник, д. філол. н., проф. академік Вищої школи Михайло Михайлович Попович.

Кафедра здійснює підготовку фахівців за ступенями «бакалавр» та «магістр» (денна та заочна форми навчання) за спеціальностями: Філологія (французька мова та література), Філологія (французько-український переклад) та Середня освіта (французька мова та література).

Починаючи з 2011 р. кафедра французької мови змінила назву на «Кафедра романської філології та перекладу», оскільки крім французької мови викладачі кафедри викладають інші романські мови, зокрема італійську та іспанську.

Наукове співробітництво

Уже впродовж багатьох років кафедра романської філології та перекладу підтримує тісний зв’язок з різними вузами України та закордону, що дозволяє викладачам підвищувати свій науковий та фаховий рівень. Особливо тісні партнерські зв’язки єднають кафедру з кафедрою теорії та практики перекладу французької мови Київського національного університету ім. Т. Шевченка та кафедрою романської філології Львівського національного університету ім. Івана Франка.

Крім того, на кафедру регулярно приїжджають французькі лектори та викладачі, які надають велику допомогу викладачам кафедри у підготовці спеціальних курсів та в опануванні сучасними методами викладання французької мови. За їх участю на кафедрі щорічно відбувається свято Франкофонії.

Традиційною стала допомога викладачами кафедри у підготовці учнів області до олімпіад з французької мови та їх проведенні на обласному та державному рівнях. Деякі викладачі кафедри читають лекції та проводять практичні заняття з вчителями французької мови загальноосвітніх шкіл області, допомагаючи їм у навчально-методичній роботі.

Кафедра підтримує тісний зв’язок з Лотарінгським університетом. Щороку у X семестрі кращі студенти кафедри навчаються в цьому університеті за програмою магістратури – «Дидактика викладання французької мови».

 

Контактна інформація