Юний друже! Ти склав успішно ЗНО і тепер стоїш перед нелегким, але вирішальним у твоєму житті вибором ― яку обрати спеціальність і в якому навчальному закладі її здобувати. Тут головне ― не помилитися та не звабитися гарними, але зовсім необгрунтованими обіцянками. Тому йди за правилом ― вір, але перевір.

Кафедра романської філології та перекладу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує тебе на навчання і повідомляє інформацію, яку легко перевірити:

І. Історія кафедри

Кафедра була створена як окремий навчальний підрозділ університету в 1954 році, а французька мова викладається в університеті з часу його заснування, тобто з 1875 року. А це означає, що за цей тривалий час напрацьовано великий досвід у навчальній діяльності, що позначається на високій професійній підготовці наших студентів.

ІІ. Кадрове забезпечення

Навчальний процес на кафедрі забезпечують два доктори наук (з осені буде ще один доктор наук), 8 кандидатів наук, доцентів та 7 асистентів. Кожен з викладачів кафедри пройшов тривале мовне стажування у Франції і володіє досконало французькою мовою.

ІІІ. Кафедра готує фахівців за такими спеціальностями

Бакалав-філолог, бакалавр-перекладач, бакалавр-вчитель; магістр-філолог, магістр-перекладач, магістр-вчитель. Всі  мають право викладати крім основної (французької) (англійську) мову як другу іноземну.

N.B.: зверніть увагу: далеко не всі навчальні заклади, у яких існують кафедри іноземних мов, мають право готувати магістрів. Це дозволено лише тим кафедрам, у штатному розписі яких є доктор наук, професор, тобто працює на постійній основі, а не сумісник.

IV. Вступ на навчання

При вступі на кафедру діє нероздільний конкурс, тобто зараховуються за результатами ЗНО всі вступники, які мають сертифікат з французької, іспанської, англійської чи німецької мов.

V. Час навчання

Бакалаври навчаються упродовж 4 років, магістри 1 рік і 4 місяці.

VІ. Забезпечення житлом

Усі інгородні студенти забезпечуються місцем у гуртожитку.

VІІ. Перспективи працевлаштування

Наші випускники можуть працювати у різних державних установах як перекладачі, менеджери, референти, викладати іноземні мови в середніх та вищих навчальних закладах, тощо.

VІІ. Міжнародні зв’язки кафедри

Кафедра має угоду про співпрацю з Лотаринзьким університетом, яка діє вже близько 20 років. За цією угодою викладачі кафедри проходили і продовжують проходити мовне стажування у Франції.

A кращі студенти кафедри навчаються там впродовж року за програмою ліценціата. Щороку на таке навчання їде 3-5 студентів. За останні 10 років у Франції навчалися понад 40 наших студентів.

З 2017 року ЧНУ вступив до Університетську Агенції з Франкофонії (в Україні тільки 6 вузів є членами цієї асоціації), у зв’язку з чим, кафедра романської філології та перекладу має нові можливості співпрацювати з аналогічними кафедрами всієї Європи. Членство в відкриває безліч можливостей для викладачів та студентів нашої кафедри, оскільки ця організація пропонує стипендії для освітньо-науков програми.

VІІІ. Наукова і навчально-методична продукція кафедри

За останній час колектив кафедри має у своєму доробку кілька сотень статей, 10 наукових монографій та 18 авторських підручників з різних аспектів викладання французької мови.

ІХ. Традиційні святкування студентів кафедри

Посвята (вересень), французьке Різдво (25 грудня), день франкофонії (20 березня) та день факультету (травень). Крім того, проводяться регулярно факультетські та університетські спортивні змагання та різні культурно-мистецькі заходи, як наприклад Французький кіноклуб (щомісяця).

Посвята студентів факультету іноземних мов

 

Святкування дня франкофонії

НОВИНИ

Міжнародна та суспільна діяльність викладачів кафедри

У вересні 2018 року доцент кафедри Наталія Михайлівна Сопилюк офіційно ввійшла до складу громадської наукової організації «Квадрівіум»  http://quadrivium.org.ua/index.php/nataliya-sopyluk/?lang=ua, основним завданням якої є проведення високоякісних наукових досліджень та розробка інноваційних практичних рекомендацій, що сприяють досягненню основних чотирьох цілей: розвиток та підтримка інститутів громадянського суспільства і просування демократичних цінностей в Україні; аналіз проблем і можливостей країн пострадянського …

Захист докторської дисертації!!!

Доцент кафедри романської філології те перекладу Гладка В.А. успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.02.05 – романські мови на тему  “Лінгвокогнітивні засади творення неофразеології французької мови”. Захист відбувся  25 жовтня 2018 року в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Вітаємо дисертанкту!!!!!!!!

Наукові стажування викладачів кафедри

Доцент кафедри Наталія Михайлівна Сопилюк здобула перемогу на всеукраїнському конкурсі молодих науковців, організованому Посольством Франції в Україні, та у квітні-травні 2018 року пройшла наукове стажування при міждисциплінарному відділенні Університету Гренобль Альпи “Міграція, кордони та міжнародні відносини”.  За час свого стажування Наталія Михайлівна ініціювала співпрацю між українським та французьким університетами, що сприяло підписанню угоди про співробітництво …

Про кафедру

Кафедра романської філології та перекладу як окремий навчальний підрозділ функціонує в Чернівецькому національному університеті з 1954 року, до цього року вона входила до складу філологічного факультету.  За роки існування, кафедра підготувала сотні фахівців французької мови, які обіймають різні посади не тільки в Україні, але й за кордоном. Серед випусників кафедри є дипломати, перекладачі, ліцензійовані у різних французьких державних інстанціях та в Україні, видатні вчені, директори навчальних закладів, завідувачі спеціалізованими кафедрами у різних навчальних закладах України. Наші випускники працюють вчителями французької мови практично в усіх областях Західної України.

Нині кафедра романської філології та перекладу є однією з кращих серед аналогічних кафедр України. Очолює кафедру колишній її випускник, д. філол. наук, професор, академік Вищої школи М. М. Попович. На кафедрі працюють два професори, вісім доцентів і 7 асистентів. Усі пройшли тривале мовне стажування у французьких університетах. За своїм професійним рівнем та кваліфікацією викладачів кафедра конкурує з кафедрами французької мови Київа та Львова.

Кафедра готує фахівців з трьох спеціальностей:   «Філологія (французькa мова та література)», «Філологія (французько – український переклад)», «Середня освіта (французька мова та література)».

Випускники кафедри здобувають також фах вчителя англійської мови з відповідним записом у дипломі та правом викладати її у середніх навчальних закладах. Студенти, які здобувають фах перекладача з французької мови отримують також кваліфікацію перекладача з англійської мови. Упродовж навчання студенти вивчають німецьку, італійську, іспанську або польську мови за вибором.

За багато років успішної праці, кафедра  виробила власні форми та методи викладання іноземних мов, які увібрали в себе кращі методичні досягнення європейських навчальних закладів. Фахові дисципліни викладаються на кафедрі за авторськими підручниками, які здобули визнання в інших вузах. Висококваліфікований кадровий склад кафедри і високий методичний рівень викладання дисциплін сприяли тому, що вона має найвищий, четвертий рівень акредитації.

Наукові та методичні досягнення викладачів кафедри сприяли тому, що Посольство Франціїї в Україні доручило кафедрі проводити щорічний літній університет для молодих викладачів французької мови вищих навчальних закладів України з метою підвищення їхньої професійної кваліфікації. Літні курси проводятьс у два етапи, другий з яких проводиться у Лотаринзькому Університеті (м. Мец).

Щороку кращі студенти  кафедри удосконалюють свої знання з французької мови у Лотаринзькому Університеті (м. Мец), з яким укладена угода про співпрацю. Вони навчаються за програмою магістра-викладача французької мови як іноземної. За останні 10 років на навчання було направлено понад 35 найкращих студентів кафедри.

З кожним роком міцніють науково-педагогічні зв’язки з Лотаринзькому Університеті (м. Мец). У статусі запрошеного професора там побували Попович М. М. і Драненко Г. Ф. В свою чергу професори цього університету П’єр Ален, Реймон Мішель, Ніколя Брюкер і Венсан Мейєр, проректор цього університету відвідали кафедру й прочитали студентам старших курсів лекції з сучасної франкомовної літератури.

Французька мова як загальноосвітній предмет викладається в університеті з початку його заснування. Започаткував викладання мови випускник Сорбонни, проф. О. Будінський, який працював на кафедрі романістики, що входила впродовж багатьох років до складу філософського факультету, а після 1945 – до філологічного факультету.

Кафедра французької мови як окремий навчальний підрозділ функціонує з 1954 р. у складі факультету романо-германських мов, нині факультету іноземних мов. Фундатором кафедри та її першим завідувачем була старший викладач О. Златоустова. Після неї керівництво кафедрою здійснювали доценти В. Титова, В. Лесицький, А. Калош, Л. Єршова, З. Янош, Г. Жерновей, Т. Івасютин. Нині кафедру очолює колишній її випускник, д. філол. н., проф. академік Вищої школи Михайло Михайлович Попович.

Кафедра здійснює підготовку фахівців за ступенями «бакалавр» та «магістр» (денна та заочна форми навчання) за спеціальностями: Філологія (французька мова та література), Філологія (французько-український переклад) та Середня освіта (французька мова та література).

Починаючи з 2011 р. кафедра французької мови змінила назву на «Кафедра романської філології та перекладу», оскільки крім французької мови викладачі кафедри викладають інші романські мови, зокрема італійську та іспанську.

Наукове співробітництво

Уже впродовж багатьох років кафедра романської філології та перекладу підтримує тісний зв’язок з різними вузами України та закордону, що дозволяє викладачам підвищувати свій науковий та фаховий рівень. Особливо тісні партнерські зв’язки єднають кафедру з кафедрою теорії та практики перекладу французької мови Київського національного університету ім. Т. Шевченка та кафедрою романської філології Львівського національного університету ім. Івана Франка.

Крім того, на кафедру регулярно приїжджають французькі лектори та викладачі, які надають велику допомогу викладачам кафедри у підготовці спеціальних курсів та в опануванні сучасними методами викладання французької мови. За їх участю на кафедрі щорічно відбувається свято Франкофонії.

Традиційною стала допомога викладачами кафедри у підготовці учнів області до олімпіад з французької мови та їх проведенні на обласному та державному рівнях. Деякі викладачі кафедри читають лекції та проводять практичні заняття з вчителями французької мови загальноосвітніх шкіл області, допомагаючи їм у навчально-методичній роботі.

Кафедра підтримує тісний зв’язок з Лотарінгським університетом. Щороку у X семестрі кращі студенти кафедри навчаються в цьому університеті за програмою магістратури – «Дидактика викладання французької мови».

 

Контактна інформація