Матеріали франкомовного колоквіуму “Accueillir l’Autre dans sa langue”

Матеріали франкомовного колоквіуму про мовну гостинність у перекладі “Accueillir l’Autre dans sa langue”. La traduction comme dispositif de médiation” [„Прийняти Іншого у своїй мові. Переклад як диспозитив медіації”], проведеного минулого року кафедрою романської філології та перекладу Чернівецького університету (наук. коорд. Г. Драненко), нарешті можна почитати не тільки в паперовому, а й в електронному варіанті:
Питання літературознавства: Accueillir l’Autre dans sa langue. La traduction comme dispositif de médiation [Прийняти Іншого у своїй мові. Переклад як диспозитив медіації] / гол. ред. О. В. Червінська, упоряд. Г. Ф. Драненко і Р. А. Дзик. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2021. No 103. 296 с.
Висловлюємо щиру подяку пані Валері Зенатті, французькій письменниці та перекладачці творів Агарона Аппельфельда за вступну лекцію, підготовану спеціально для колоквіуму, а також Посольству Франції в Україні й зокрема пані Алікс де Ґассар, аташе з питань наукового та університетського співробітництва, та панові Полю Суліґу, аташе з питань співробітництва в галузі французької мови, за підтримку наукового заходу.
Nous tenons à remercier tout particulièrement Madame Valérie Zenatti, autrice et traductrice française de l’œuvre d’Aharon Appelfeld, d’avoir accepté de prononcer la conférence introductrice du colloque « Accueillir l’Autre dans sa langue. La traduction comme dispositif de médiation », et l’Ambassade de France en Ukraine, représentée par Madame l’Attachée de coopération scientifique et universitaire, Alix de Gassart, et Monsieur l’Attaché de coopération pour le français, Paul Souligoux, pour l’intérêt et le soutien qu’elle a montrés pour cette manifestation scientifique.

Міжнародна наукова зустріч французькою мовою

«Методика викладання-навчання перекладу» – такою була тема міжнародного франкомовного семінарського дня, організованого та успішно проведеного 3 грудня на кафедрі романської філології та перекладу факультету іноземних мов Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

У міжнародному заході взяли участь дослідники з країн, де практикуються романські мови: французька, румунська, італійська та іспанська. Науковий комітет семінару складався з науковців 5 країн – України, Франції, Іспанії, Італії та Марокко.

Понад 70 учасників, серед яких науковці, дослідники та практики перекладу, а також студенти факультету іноземних мов, які вивчають французьку мову як основну та другу іноземну мову, прослухали доповіді з двох наукових напрямів:

  1. Викладання-вивчення іноземної мови за допомогою перекладу;
  2. Навчання-вивчення галузевого перекладу.

Учасників щиро привітали деканеса факультету іноземних мов проф. Ірина Осовська та завідувачка кафедри романської філології та перекладу, наукова координаторка заходу доц. Галина Драненко.

Роль і місце перекладу у процесі вивчення іноземних мов на прикладі навчання французької мови та культури за допомогою перекладу у контексті комунікативно-діяльнісного підходу презентувала учасникам семінару у своїй доповіді доц. Діана Руснак. Особливостям викладання-вивчення французько-українського перекладу на кафедрі, оригінальності відповідної освітньої програми та перекладацьким студентським проєктам була присвячена доповідь доц. Галини Драненко та асист. Олени Матвєєвої. Про сучасні інструменти автоматизованого та машинного перекладу, задіяні в підготовці майбутніх перекладачів, про практичне застосування комп’ютерних програм в перекладацькій діяльності, а також про пост-редагування машинного перекладу розповіла доц. Олена Стефурак. Дослідниця французько-українського перекладу провела також майстер-клас з перекладу текстів із застосуванням спеціальних комп’ютерних програм-перекладачів.

Викладачі кафедри продемонстрували високий рівень своїх науково-методичних досягнень, що неодноразово відзначали гості кафедрального заходу. У своїх доповідях вони поділилися своїм досвідом викладання галузевого перекладу. Професор Ясського університету Фелічія Дюма (Румунія) висвітлила питання викладання спеціалізованого перекладу в магістратурі свого закладу, зокрема доповідачка розповіла про особливості навчання перекладу релігійних текстів.

Доцентка Тетяна Качановська (КНУ ім. Т. Шевченка) поділилася практичним досвідом колективних перекладацьких проєктів зі здобувачами вищої освіти в галузі художнього перекладу, зокрема йшлося про виникнення та вирішення труднощів, з якими зустрічаються перекладачі-початківці, та корегування помилок, допущених студентами.

Тема доповіді Науфаля Ель Бакалі, викладача Вищої школи перекладу ім. Короля Фахда (м. Танжер, Марокко) – викладання спеціалізованого медичного перекладу, а саме перекладу медичних текстів за тематикою COVID-19, що має безперечну актуальність, зважаючи на сучасну пандемічну ситуацію у світі.

Про викладання юридичного перекладу для формування майбутніх фахівців у галузі спеціалізованого перекладу та полегшення їх інтеграції на ринку праці, зокрема в судах, при дипломатичних місіях, у посольствах, у консульствах та в міжнародних організаціях, розповіла у своїй доповіді Амаль Аррам, викладачка університету А. Ессааді, (м. Танжер, Марокко).

Слід додати, що семінар є вже другим франкомовним міжнародним заходом, зорганізованим кафедрою на перекладацьку тематику.

Перша зустріч відбулася на кафедрі у травні 2021 року й була присвячена медіативній функції перекладу.

На завершення семінарського дня, під час круглого столу, було обговорено актуальні проблеми викладання-навчання перекладу в університетах Румунії, Італії, Марокко та України.

Викладачі кафедри отримали цікаві пропозиції щодо співпраці та спільної організації майбутніх міжнародних наукових і методичних заходів, що безумовно сприятиме вдосконаленню викладання французької мови та французько-українського перекладу студентам кафедри.

Науковий семінар

26 листопада 2021 р., у рамках підвищення кваліфікації у Лодзькому університеті (м. Лодзь, Польща), док. філол. наук, доцент Валентина МОЙСЮК провела науковий семінар серед колег-викладачів французької мови Інституту Романського мовознавства. Запропонована тема «Construction de l’espace mental et son rôle dans la modélisation du sens des expressions figées» викликала жвавий інтерес серед науковців інституту, оскільки поєднала два великі мовознавчі напрямки: когнітивну фразеологію і когнітивну неологію.

Проєкт “Café français”

24 листопада – студенти 1-2 курсу (основна та друга мови) кафедри романської філології та перекладу мали можливість попрактикувати свої знання з французької мови  при зустрічі із Паскалем Гарньє, який має на мені започаткувати проєкт “Café français”. “Café français” – це своєрідний розмовний клуб, в якому можуть брати участь усі студенти, які бажають поспілкуватися французькою  з носієм мови на різноманітні теми.

ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад

За наказом Управління освіти Чернівецької міської ради № 294 від 06.10.2021 (додаток до наказу), здобувачі вищої освіти кафедри романської філології та перекладу, а саме: магістри 1 – 2 року навчання (Грицунік Юлія, Дьяволюк Анна-Марія, Пушкарьов Петро) та бакалавр 4 року навчання (Пріс Владислав) зляли участь у роботі журі ІІ етапу Всеукраїнських шкільних олімпіад з французької мови, яка відбулася 14 листопада 2021 р. на базі Чернівецького міського ліцею № 10.  Очолювала журі док. філол. наук, доцент Мойсюк Валентина Анатоліївна. Під час проведення олімпіади студенти мали можливість оцінити чотири види мовленнєвої компетентності учнів (письмо, аудіювання, читання, говоріння), яка розкрила їм подальші шляхи в педагогічній діяльності в ЗЗСО.

Вебінар, присвячений академічній мобільності студентів кафедри романської філології та перекладу

В четвер 11 листопада 2021 о 16-00 відбувся вебінар, присвячений академічній мобільності студентів кафедри романської філології та перекладу.

Програма:

1/ Запрошений представник відділу міжнародних зв’язків розповість про можливості для студентів ЧНУ навчатися за кордоном (Сафтюк Валерія).

2/ Своїм досвідом навчання у польському університеті поділяться студенти кафедри Іванна Салюк та Ілля Гнатюк.

3/ Про своє перебування в Нью-Йорку розповість Анастасія Блискун.

4/ Випускниці кафедри, які навчалися за кордоном, розкажуть про свій досвід навчання та роботи у Франції: Юліана Лянка, Оксана Кантарук, Таїсія Свінціцька.

5/ Питання-відповіді про академічну мобільність у Франції.

Лекція запрошеного науковця

10 листопада студенти 4 – 6 курсів мали надзвичайну нагоду прослухати лекцію док. філол.наук, доцента кафедри романської філології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди Лепетюхи Анастасії Вікторівни «Менталістська концепція французького лінгвіста Ґ. Ґійома». Досить складні, але незвичні теоретичні принципи дослідження мови та мовлення викликали жваву дискусію між доповідачем і здобувачами вищої освіти.

Захист асистентської практики

1 листопада 2021 року відбувся захист Асистентської практики здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, денної та заочної форми навчання. Вони поділилися своїми враженнями, розповіли про проблеми і труднощі, з якими зіткнулися під час проходження практики. Разом із керівником асистентської практики (В.А. Мойсюк), викладачами-наставниками (О.О. Матвєєва, О.В. Стефурак, Н.О. Якубовська, Д.А. Руснак, О.В. Глех, М.Р. Смірнова) та завідувачкою кафедри Г.Ф. Драненко магістрантки окреслили можливі зміни та шляхи покращення проведення асистентської практики в майбутньому.

Науковий гурток LEXICON

29 жовтня 2021 року відбулося перше засідання наукового гуртка LEXICON, на якому здобувачі вищої освіти ознайомилися з його концепцією, основними завданнями і регламентом. Михайло Попович, один із наукових керівників гуртка, поділився своїми спогадами про перші кроки в науці, дав настанови і рекомендації у написанні наукових робіт. Здобувачі другого рівня вищої освіти (Панчишко К., Салюк І., Грицунік Ю., Гнатенко М.) запропонували своїм колегам з молодших курсів справжні лайфхаки для написання курсових робіт.

Лекція Наталії Олексіївни Якубовської

В рамках програми наукового лекторію кафедри романської філології та перекладу 22 жовтня о 16-00 відбулася лекція Наталії Олексіївни Якубовської
“ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ ФРАНЦУЗЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ: З ДОСВІДУ ПЕРЕКЛАДАЧА”

Лекція викикала жвавий інтерес як студентів, так і викладачів кафедри романської філології та перекладу.