Наукові гуртки

На кафедрі романської філології та перекладу діють три наукових гуртка:

Керівники:   к. філол.н., доц. Стефурак Олена Валеріївна, к.філол.н., доц. Якубовська Наталія Олексіївна

Керівники:   д.філол.н., проф. Попович Михайло Михайлович,  д.філол.н., доц. Мойсюк Валентина Анатоліївна

Керівники:   к.пед.н., доц. Руснак Діана Андріївна, к.філол.н., доц. Смірнова Марина Романівна