Спеціальність “Філологія”

Спеціальність: 035 Філологія 

Спеціалізація : 035.055 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька

Кваліфікація: Магістр філології. Викладач французької та другої іноземної
мови. Перекладач з французької та другої іноземної мови.

Освітньо-професійна програма: Французька мова та друга іноземна мова. Переклад з двох іноземних мов.

Академічні права випускників: магістр філології може продовжувати освіту за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти за спеціальністю 035 «Філологія».

Працевлаштування випускників: Випускники ОПП можуть працювати в навчальних закладах вищої та загальної середньої освіти, наукових установах, культурних інституціях, перекладацьких агенціях, на мовних
курсах, міжнародних та вітчизняних підприємствах та в організаціях, де задіяна міжмовна комунікація, в закладах та установах, безпосередньо зацікавлених у поліфункціональних професіоналах.
Освітньо-професійна програма за спеціальністю 035 «Філологія» може бути спрямована на підготовку з таких професій (згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010):
2444 Професіонали в галузі філології, лінгвістики та перекладів
2
444.1 Наукові співробітники (філологія, лінгвістика, переклади)
2444.2 Філологи, лінгвісти, перекладачі та усні перекладачі
2444.2 Лінгвіст
2444.2 Перекладач
2444.2 Гід-перекладач
2444.2 Перекладач технічної літератури
2444.2 Редактор-перекладач
23 Викладачі
231 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів
234 Вчителі спеціалізованих навчальних закладів
235 Інші професіонали в галузі навчання
2351 Професіонали в галузі методів навчання
2351.1 Наукові співробітники (методи навчання)
2351.2 Інші професіонали в галузі методів навчання
2352 Інспектори навчальних закладів
2359 Інші професіонали в галузі навчання

З переліком навчальних дисциплін освітньої програми можна ознайомитись за посиланням 

Практична підготовка

З метою надання випускникам ширшого діапазону
працевлаштування, програмою передбачена ґрунтовна фахова
практична підготовка, яка передбачає :
1) асистентську практику з французької мови як основної
іноземної та англійської / німецької / румунської мови як другої
іноземної,
2) перекладацьку практику з французької мови як основної
іноземної та англійської / німецької / румунської мови як другої
іноземної.