Спеціальність «Філологія (французько-український переклад)»

Спеціальність: 035 Філологія (французько-український переклад)

Кваліфікація: Магістр філології. Викладач перекладу. Перекладач з французької та англійської мов

 Академічні права випускників: магістр філології може продовжувати освіту за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти за спеціальністю 035 «Філологія».

 Працевлаштування випускників: магістр-філолог може працювати в науковій, літературно-видавничій, освітній галузях; на викладацьких, науково-дослідних та адміністративних посадах у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації; у друкованих та електронних засобах масової інформації, РR-технологіях, у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах тощо.

Освітньо-професійні та освітньо-наукові програми за спеціальністю 035 «Філологія» можуть бути спрямовані на підготовку з таких професій (згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2016):

2444.1 Молодший науковий співробітник (філологія, лінгвістика та переклади)

2444.1 Науковий співробітник (філологія, лінгвістика та переклади)

2444.1 Науковий співробітник-консультант (філологія, лінгвістика та переклади)

2444.1  Філолог-дослідник

2444.1 Фольклорист

2444.2 Гід-перекладач

244.2 Філолог

2444.2 Лінгвіст

2444.2 Перекладач

2444.2 Перекладач технічної літератури

2444.2 Редактор-перекладач

2444.2 Філолог

2451.1 Літературознавець

2451.2   Літературний співробітник

2451.2 Редактор науковий

2451.2 Редактор літературний

2451.2 Редактор технічний

2451.2  Член головної редакції

2451.2 Член колегії (редакційної)

2451.2 Ведучий програми

2451.2 Кореспондент

2359.2 Лектор

2431.2 Архівіст

2432.2 Бібліограф

2432.2 Бібліотекар

2310.2  Викладач вищого навчального закладу

2320   Вчитель загальноосвітнього навчального закладу

2320   Викладач професійного навчально-виховного закладу

23 51.1 Молодший науковий співробітник (методи навчання)

2351.2 Викладач (методи навчання)


Перелік навчальних дисциплін освітньої програми

Педагогіка та психологія вищої школи

Основна іноземна мова

Аспектний переклад

Спецкурс «Основи міжкультурної комунікації та комунікативних стратегій /»Основи етнопсихолінгвістики

Друга іноземна мова

Аспектний переклад

Теорія другої іноземної мови

Переклад та редагування текстів різних стилів та жанрів

Техніка перекладу конференцій / Переклад та дипломатичний протокол

Переклад з другої іноземної мови


Практична підготовка

Перекладацька практика з основної та другої іноземної мов

Асистентська практика з основної іноземної мови