Спеціальність “Філологія”

Спеціальність: 035 Філологія 

Спеціалізація : 035.055 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька

Кваліфікація: Магістр філології. Викладач французької та другої іноземної
мови. Перекладач з французької та другої іноземної мови.

Освітньо-професійна програма: Французька мова та друга іноземна мова. Переклад з двох іноземних мов.

Академічні права випускників: магістр філології може продовжувати освіту за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти за спеціальністю 035 «Філологія».

Працевлаштування випускників: Випускники ОПП можуть працювати в навчальних закладах вищої та загальної середньої освіти, наукових установах, культурних інституціях, перекладацьких агенціях, на мовних курсах, міжнародних та вітчизняних підприємствах та в організаціях, де задіяна міжмовна комунікація, в закладах та установах, безпосередньо зацікавлених у поліфункціональних професіоналах.

Згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010 зі змінами № 9, затвердженими наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 1574 від 18.08.2020 р., та зі змінами № 10, затвердженими наказом Міністерства економіки України № 810 від 25.10.2021 р.), випускники ОПП можуть працювати за такими професіями:

23             Професіонали в галузі освіти та навчання

231 Викладачі закладів вищої освіти

2310 Викладачі закладів вищої освіти

2310.2 Викладач-стажист

235 Інші професіонали в галузі освіти та навчання

2444 Професіонали в галузі філології, лінгвістики та перекладів

2444.1 Наукові співробітники (філологія, лінгвістика та переклад)

2444.2 Філологи, лінгвісти, перекладачі та усні перекладачі

2444.2 Лінгвіст

2444.2 Перекладач

2444.2 Гід-перекладач

2444.2 Перекладач технічної літератури

2444.2 Редактор-перекладач


З переліком навчальних дисциплін освітньої програми можна ознайомитись за посиланням 

Практична підготовка

З метою надання випускникам ширшого діапазону
працевлаштування, програмою передбачена ґрунтовна фахова
практична підготовка, яка передбачає :
1) асистентську практику з французької мови як основної
іноземної та англійської / німецької / румунської мови як другої
іноземної,
2) перекладацьку практику з французької мови як основної
іноземної та англійської / німецької / румунської мови як другої
іноземної.