Спеціальність «Середня освіта (Французька мова і література)»

Спеціальність 014 «Середня освіта (Французька мова і література)

Кваліфікація: Магістр середньої освіти. Вчитель французької та англійської мов

Академічні права випускників: магістр середньої освіти може продовжувати освіту за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти за спеціальністю 014 «Середня освіта (французька мова та література)».

Працевлаштування випускників: магістр освіти може працювати в освітній, науковій галузях; на викладацьких, науково-дослідних та адміністративних посадах у навчальних закладах 1-3 ступенів тощо.

Освітньо-професійна програма за спеціальністю «Середня освіта (французька мова та література)» може бути спрямована на підготовку з таких професій (згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2016):

1210.1  Директор кабінету (методичного, навчально-методичного) ; Директор (начальник) професійного навчально-виховного закладу; Директор навчальних закладів.

1229.4   Директор (завідувач) дошкільних навчальних закладів

1319      Директор (керівник) малого підприємства (у сфері освіти, культури)

2155.2   Методист культурно-освітнього закладу

2320      Вчитель загальноосвітнього навчального закладу

2332      Методист з дошкільного виховання

2351.1   Молодший науковий співробітник (методи навчання) ;  Науковий співробітник (методи навчання) ; Науковий співробітник-консультант (методи навчання)

2351.2   Методист у ЗНЗ

2351.2   Вихователь-методист

2352      Інспектор-методист ; Інспектор з навчальної, виховної, методичної роботи ; Інспектор середніх спеціальних та професійно-технічних навчальних закладів; Інспектор шків

2359.2   Організатор позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьми

2555.2   Методист культурно-освітнього закладу

3310      Культорганізатор дитячих позашкільних закладів

3474    Організатор культурно-дозвільної діяльності


 Перелік навчальних дисциплін освітньої програми

Основна іноземна мова

Друга іноземна мова

Методика навчання другої іноземної мови в ЗНЗ

Методика організації позакласної діяльності в учнів ЗНЗ

Новітні літературні течії / Літературознавство

Новітні технології навчання іноземних мов у ЗНЗ

Основи інклюзивної педагогіки

Професійне та особистісне становлення вчителя ЗНЗ

Соціокультурна компетентність вчителя іноземної мови в ЗНЗ

Сучасні методи наукових досліджень / Методи дослідження у методиці навчання викладання іноземних мов

Сучасні підходи в навчанні іноземних мов та культур

Теорія та історія другої іноземної мови / ЛКЗ другої іноземної мови


Практична підготовка

Педагогічна практика з основної мови

Педагогічна практика з другої іноземної мови.