Спеціальність «Філологія (французько-український переклад та переклад з другої іноземної мови)»

Спеціальність: 035 «Філологія (французько-український переклад та переклад з другої іноземної мови)».

Кваліфікація: Бакалавр філології, перекладач французької мови.

 Академічні права випускників: бакалавр філології може продовжувати освіту за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 035 «Філологія».

Сфери професійної діяльності випускників:

  • діяльність в освітній галузі на викладацьких, науково-дослідних та адміністративних посадах у вищих навчальних закладах 3-4 рівнів акредитації;
  • робота у галузі писемного та усного різностильового перекладу;
  • діяльність в науковій галузі на посадах фахівця, лаборанта наукового підрозділу, молодшого наукового співробітника (філологія, лінгвістика та переклад), наукового співробітника (філологія, лінгвістика та переклад), наукового співробітника-консультанта (філологія, лінгвістика та переклад), філолога-дослідника, лінгвіста, літературознавця;
  • діяльність у літературно-видавничій та бібліографічній сферах на посадах літературного співробітника, наукового редактора, редактора-перекладача, члена редколегії, лектора, архівіста, бібліографа, бібліотекаря;
  • робота у друкованих та електронних засобах масової інформації, РR-технологіях;
  • робота у різноманітних фондах, спілках, фундаціях, музеях, мистецьких і культурних центрах на посадах гіда-перекладача, перекладача, організатора громадських заходів, концертів і лекцій, екскурсовода, секретаря тощо.

Працевлаштування випускників:

Бакалавр-філолог може працювати в науковій, літературно-видавничій та освітній галузях; на викладацьких посадах у закладах загальної середньої освіти, ВНЗ 1-2 рівнів акредитації (за наявності в освітній програмі циклу психолого-педагогічних та методичних дисциплін і проходження відповідних практик); у друкованих та електронних засобах масової інформації, РR-технологіях; у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах тощо.

Освітньо-професійні та освітньо-наукові програми за спеціальністю «Філологія» можуть бути спрямовані на підготовку з таких професій (згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2016):

3439 – фахівець,

3491 – лаборант наукового підрозділу,

3439 – організатор громадських заходів,

3474 – організатор концертів і лекцій,

3414 – екскурсовод,

3431 – оргсекретар (організації, союзу, федерації”),

3431 – секретар адміністративний,

3431 – секретар виконкому,

3431 – секретар комітету (організації, підприємства, установи),

3431 – секретар органу самоорганізації населення, 3431 – секретар правління,

2444.2 (20604) – гід-перекладач

2444.2 (24316) – перекладач


Перелік навчальних дисциплін освітньої програми

Основна іноземна мова (французька)

Практична фонетика

Теоретична фонетика

Практична граматика основної мови

Лінгвокраїнознавство основної мови

Основна іноземна мова для академічного вжитку

Друга іноземна мова (англійська)

Латинська мова

Сучасні європейські мови: нім. / фр./ ісп./ іт. / пол. //

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Усне мовлення

Ділове мовлення


Основи професійної діяльності перекладача

Інноваційні технології перекладу

Основи теорії мовної комунікації

Перекладацька практика

Послідовний переклад

Перекладацький скоропис

Практичний курс перекладу другої іноземної мови

Синхронний переклад

Переклад ділового мовлення

Порівняльна стилістика

Порівняльна лексикологія

Комп’ютерна лексикографія

Практика перекладу

Сучасні інформаційні технології в лінгвістиці

Порівняльна теоретична граматика

Теорія перекладу


Вступ до літературознавства

Історія зарубіжної літератури

Національна література

Сучасна література країни. мова якої вивчається