Спеціальність «Філологія (французько-український переклад та переклад з другої іноземної мови)»

Спеціальність: 035 «Філологія (французько-український переклад та переклад з другої іноземної мови)».

Освітньо-професійна програма «Французько-український переклад та переклад з другої іноземної мови»

Академічні права випускників: бакалавр філології може продовжувати освіту за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 035 «Філологія».

Сфери професійної діяльності випускників:

  • діяльність в освітній галузі на викладацьких, науково-дослідних та адміністративних посадах у вищих навчальних закладах 3-4 рівнів акредитації;
  • робота у галузі писемного та усного різностильового перекладу;
  • діяльність в науковій галузі на посадах фахівця, лаборанта наукового підрозділу, молодшого наукового співробітника (філологія, лінгвістика та переклад), наукового співробітника (філологія, лінгвістика та переклад), наукового співробітника-консультанта (філологія, лінгвістика та переклад), філолога-дослідника, лінгвіста, літературознавця;
  • діяльність у літературно-видавничій та бібліографічній сферах на посадах літературного співробітника, наукового редактора, редактора-перекладача, члена редколегії, лектора, архівіста, бібліографа, бібліотекаря;
  • робота у друкованих та електронних засобах масової інформації, РR-технологіях;
  • робота у різноманітних фондах, спілках, фундаціях, музеях, мистецьких і культурних центрах на посадах гіда-перекладача, перекладача, організатора громадських заходів, концертів і лекцій, екскурсовода, секретаря тощо.

Працевлаштування випускників:

Бакалавр-філолог може працювати в науковій, літературно-видавничій та освітній галузях; у засобах масової інформації, РR-технологіях; у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах тощо; у різних галузях господарства, де потрібні послуги зі створення, аналізу, перекладу, оцінювання текстів. Займати посади: філолог, перекладач, гід-перекладач, перекладач технічної літератури, редактор-перекладач, літературознавець, літературний співробітник, фахівці в галузі освіти; екскурсовод, організатор туристичної і готельної діяльності, фахівець із конференц-сервісу, секретарі адміністративних органів, відповідальний секретар редакції, секретар адміністративний,  секретар виконкому, секретар комітету (організації, підприємства, установи), секретар органу самоорганізації населення, організатори діловодства, помічники керівників; референт, організатор громадських заходів, секретар дипломатичного агентства, організатор концертів і лекцій, організатори у сфері культури та мистецтва, інші фахівці у сфері освіти і культури, лаборант наукового підрозділу; посади в інших галузях, де має місце багатомовна комунікація.


З переліком навчальних дисциплін освітньої програми можна ознайомитись за посиланням