Освітні програми

СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

СЕРТИФІКАТ ФУП

Перший (бакалаврський)  рівень вищої освіти

ОПП 2022

ОПП «Французько-український переклад та переклад з другої іноземної мови» бакалавр 2022

Навчальний план «Французько-український переклад та переклад з другої іноземної мови» бакалавр 2022

ОПП 2021

ОПП «Французько-український переклад та переклад з другої іноземної мови» бакалавр 2021

Навчальний план «Французько-український переклад та переклад з другої іноземної мови» бакалавр 2021

ОПП 2020

ОПП «Французько-український переклад та переклад з другої іноземної мови» бакалавр 2020

Навчальний план «Французько-український переклад та переклад з другої іноземної мови» бакалавр 2020

ОПП 2018

ОПП «Французько-український переклад та переклад з другої іноземної мови» бакалавр 2018

ОПП 2017

ОПП «Французько-український переклад та переклад з другої іноземної мови» бакалавр 2017

Навчальний план «Французько-український переклад та переклад з другої іноземної мови» бакалавр 2017

Другий (магістерський)  рівень вищої освіти

ОПП «Французько-український переклад та переклад з другої іноземної мови» 2021

Навчальний план «Французько-український переклад та переклад з другої іноземної мови» 2021

ОПП «Французько-український переклад та переклад з другої іноземної мови» 2020

Навчальний план «Французько-український переклад та переклад з другої іноземної мови» 2020

ОПП «Французько-український переклад та переклад з другої іноземної мови» 2018

Навчальний план «Французько-український переклад та переклад з другої іноземної мови» 2018


ОПП «Французька мова і література та друга іноземна мова» 2021

Навчальний план «Французька мова і література та друга іноземна мова» 2021

ОПП «Французька мова і література та друга іноземна мова» 2020

Навчальний план «Французька мова і література та друга іноземна мова» 2020

ОПП «Французька мова і література та друга іноземна мова» 2018

Навчальний план «Французька мова і література та друга іноземна мова» 2018