Теми курсових та магістерських робіт

Силабус_Курсові роботи_СО бакалавр

Силабус Курсова робота_ФУП бакалавр

Теми курсових робіт 2021-2022 для студетів 3 курсу

Теми курсових робіт 2021-2022 для студетів 4 курсу

Теми магістерських робіт 2021-2022 для студетів 1 курсу

Теми магістерських робіт 2021-2022 для студетів 2 курсу