Організація освітнього процесу

Положення про організацію освітнього процесу в ЧНУ

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність здобувачів вищої освіти ЧНУ

Переведення на навчання до ЧНУ імені Юрія Федьковича з інших ЗВО

Поновлення на навчання до ЧНУ імені Юрія Федьковича з інших ЗВО

Положення про взаємодію формальної та неформальної освіти, визнання результатів навчання (здобутих шляхом неформальної та/або інформальної, в системі формальної освіти) у ЧНУ

Положення про індивідуальний графік навчання студентів у ЧНУ

Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення, переведення, надання академічної відпустки здобувачам вищої освіти ЧНУ

Положення про контроль і систему оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти у ЧНУ

Положення про порядок реалізації студентами ЧНУ права на вільний вибір навчальних дисциплін

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в ЧНУ