ОПП “Французька мова та друга іноземна мова. Переклад з двох іноземних мов”

Освітньо-професійна програма «Французька мова та друга іноземна мова. Переклад з двох іноземних мов»

зі спеціальності 035 Філологія

(за спеціалізацією 035.055 «Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька»)

Мета освітньо-професійної програми – підготувати конкурентоздатного поліфункціонального фахівця з високим рівнем теоретичних і практичних знань і вмінь у галузі філології та перекладу, здатного розв’язувати складні проблеми, які пов’язані з проведенням наукових досліджень і здійсненням міжмовної комунікації, володінням сучасними інформаційними технологіями у викладанні іноземних мов у закладах вищої освіти, а також які вимагають умінь адаптуватися до потреб сучасного ринку праці шляхом безперервної самоосвіти та професійного самовдосконалення.

Програма підготовки включає:

  • теоретичне навчання : аудиторні заняття (лекційні, семінарські та практичні) та самостійна робота студента;
  • практична підготовка : 

асистентська практика з основної та другої іноземної мови (англійська / німецька / румунська) ;

перекладацька практика з основної та другої іноземної мови (англійська / німецька / румунська) ;

  • кваліфікаційна робота зі спеціальності

Програма також має психолого-педагогічний блок, опанування дисциплін з якого дозволить студентам отримати запис в дипломі про їхню професійну підготовку до викладання в ЗЗСО. Обов’язковою складовою є проходження педагогічної практики з основної та другої іноземної мови (англійська / німецька / румунська).

 


ОПП «Французька мова та друга іноземна мова. Переклад з двох іноземних мов» (2022-2023)

Навчальний план (2022-2023) денна форма

Навчальний план на 5 курс (2022-2023) заочна форма


Формування індивідуальної освітньої траєкторії студентами-магістрами  

Опитування здобувачів 1 року навчання другого (магістерського) рівня щодо вибіркових дисциплін на 10 семестр (гугл форма)

Результати опитування студентів 1 року навчання щодо вибіркових дисциплін на 10 семестр (аналіз)

Результати повторного опитування студентів 1 року навчання щодо вибіркових дисциплін на 10 семестр (аналіз)