Силабуси навчальних дисциплін

2023-2024 навчальний рік

1 курс (ІХ семестр)

Цикл загальної підготовки 

Сучасні інформаційно-комунікаційні технології 

1 курс (Х семестр) 

Цикл професійної підготовки 

Обов’язкові навчальні дисципліни 

Дисципліна вільного вибору 1 (на 6 кр.) : 

Міждисциплінарні підходи до аналізу тексту художнього твору 

Сучасні підходи в навчанні іноземних мов у ЗВО 

Корпусне перекладознавство

Лінгвокультурологія (Мойсюк) 

 


2 курс (ХІ семестр) 

Цикл загальної підготовки 

Сучасні інформаційно-комунікаційні технології 

Цикл професійної підготовки 

Основна іноземна мова 

Новітні літературні течії Франції

Дисципліни вільного вибору студентів з другої іноземної мови 

Комунікативний курс з другої іноземної мови (англійська / німецька / румунська)

Основи академічного письма другою іноземною мовою (англійська / німецька / румунська)

Культура усного та письмового перекладу з другої іноземної мови (англійська / німецька / румунська)

Прагматичні аспекти спілкування другою іноземною  мовою (англійська / німецька / румунська)

Дисципліна вільного вибору 3 – 4 

Диференційоване викладання іноземних мов в інклюзивному середовищі (Руснак) 

Видавнича політика і переклад (Якубовська) 

Переклад конференцій (Стефурак) 

Етнопсихолінгвістика (Попович) 

Когнітивна лінгвістика і лінгвоконцептологія (Мойсюк) 

Франкомовна драматургія та її переклад (Драненко) 

Психолого-педагогічний блок

Здобувачі, які обрали Психолого-педагогічний блок на першому році навчання, можуть вибрати передбачені цим блоком 2 дисципліни, предмет вивчення яких покриває методику навчання іноземної мови в ЗЗСО.   

Технології формування міжкультурної компетентності в учнів ЗЗСО (Руснак) 

Особливості викладання іноземної мови учням з особливими потребами (Смірнова) 

Партнерство і професійна комунікація вчителя 

Тренінг професійного розвитку вчителя

 

 


2022-2023 навчальний рік

1 курс (ІХ семестр)

ОПП “Французька мова та друга іноземна мова. Переклад з двох іноземних мов”

Цикл загальної підготовки 

Загальне мовознавство

Педагогіка та психологія вищої школи

Цикл професійної підготовки 

Обов’язкові навчальні дисципліни 

Основна іноземна мова (французька)

Методика викладання фахових дисциплін (переклад включно)

Практичний курс перекладу з основної іноземної мови (французької)

Друга іноземна мова (англійська / німецька / румунська) 

Перекладацька практика з основної та другої іноземної мови

 

1 курс (Х семестр) 

Цикл професійної підготовки 

Обов’язкові навчальні дисципліни 

Основна іноземна мова (французька)

Методика навчання другої іноземної мови (англійська / німецька / румунська) 

Методика та організація наукового дослідження

Практичний курс перекладу з другої іноземної мови (англійська / німецька / румунська) 

Дисципліни вільного вибору студентів з другої іноземної мови 

Комунікативний курс з другої іноземної мови (англійська / німецька / румунська)

Основи академічного письма другою іноземною мовою (англійська / німецька / румунська)

Культура усного та письмового перекладу з другої іноземної мови (англійська / німецька / румунська)

Прагматичні аспекти спілкування другою іноземною  мовою (англійська / німецька / румунська)

Дисципліна вільного вибору 1 (на 6 кр.) : 

Міждисциплінарні підходи до аналізу тексту художнього твору 

Сучасні підходи в навчанні іноземних мов у ЗВО 

Наукові напрями сучасної лінгвістики та перекладознавства  

Корпусне перекладознавство

 

Дисципліна вільного вибору 2 (на 3 кр.): 

Методика формування міжкультурної компетентності у майбутніх викладачів іноземної мови 

Термінологія та галузевий переклад  

Комунікативні стратегії і тактики іншомовного спілкування 

Українська рецепція французького роману 

Загальнофакультетська дисципліна 

Загальноуніверситетська дисципліна

 

Психолого-педагогічний блок

Психолого-педагогічний блок може обиратися випускниками першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, які закінчили навчання за ОПП «Французька мова і література та друга іноземна мова» зі спеціальності 014 «Середня освіта». Проходження “Педагогічної практики з основної та другої іноземної мови” (6 кредитів), а також вивчення вибіркових дисциплін з цього блоку в обсязі не менше 9 кредитів, є обов’язковим для отримання права викладати іноземну мову в ЗЗСО.

Педагогічна практика з основної та другої іноземних мов

Дисципліна вільного вибору 1

Інноваційні технології навчання у сучасній школі

Педагогічний менеджмент

Лідерство та основи партнерської взаємодії в освітньому процесі

Професійне та особистісне становлення вчителя

Методика організації позакласної діяльності в ЗЗСО

Інклюзивна педагогіка

2 курс (ХІ семестр) 

035 Філологія “Французька мова і література та друга іноземна мова”

Цикл професійної підготовки

Обов’язкові навчальні дисципліни 

Основна іноземна мова (французька)

Асистентська практика з основної іноземної мови 

Друга іноземна мова (англійська)

Кваліфікаційна робота 

Дисципліни вільного вибору студента 

Ділова іноземна мова 

Практика перекладу

Теорія другої іноземної мови (англійська)

ЛКЗ другої іноземної мови 

035 Філологія “Французько-український переклад та переклад з другої іноземної мови”

Цикл професійної підготовки

Обов’язкові навчальні дисципліни 

Основна іноземна мова (французька)

Друга іноземна мова (англійська)

Перекладацька практика з основної та другої іноземних мов

Дисципліни вільного вибору студента 

Техніка перекладу конференцій

Переклад та дипломатичний протокол

Теорія другої іноземної мови (англійська)

ЛКЗ другої іноземної мови (англійська)

Практика перекладу другої іноземної мови (англійська) 

Аспектний переклад з другої іноземної мови (англійська) 

014 Середня освіта ОПП “Французька мова і література та друга іноземна мова”

Цикл професійної підготовки

Обов’язкові навчальні дисципліни 

Основна іноземна мова (французька)

Педагогічна практика з основної іноземної мови

Педагогічна практика з другої іноземної мови

Дисципліни вільного вибору студента 

Друга мова (англійська / німецька)

Теорія другої іноземної мови (англійська / німецька)

ЛКЗ другої іноземної мови (англійська / німецька)

Новітні літературні течії

Літературознавство