Силабуси навчальних дисциплін

2021-2022 навчальний рік 

Цикл загальної підготовки 

Педагогіка та психологія вищої школи

Загальне мовознавство

 

Цикл професійної підготовки 

Обов’язкові навчальні дисципліни 

Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі

Основна іноземна мова (французька)

Друга іноземна мова (англійська)

Асистентська практика з основної мови

 

Дисципліни вільного вибору студентів

Соціолінгвістика

Нейролінгвістика 

Новітні течії у французькій літературі

Основи наративної лінгвістики 

Наукові напрями сучасної лінгвістики

Парадигми сучасної філологічної науки

Сучасні методи наукових досліджень

Методологічні принципи дискурс-аналізу тексту 

Спецкурс “Проблеми когнітивної лінгвістики”

Спецкурс “Когнітивна лінгвістика і лінгвоконцептологія”

Ділова іноземна мова

Практика перекладу

Теорія другої іноземної мови (англійської)

ЛКЗ другої іноземної мови