Силабуси навчальних дисциплін 2021-2022 н.р.

“Французько-український переклад та переклад з другої іноземної мови”

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Каталог дисциплін вільного вибору


“Середня освіта (Французька мова і література та друга іноземна мова)”

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Каталог дисциплін вільного вибору


“філологія (ФРАНЦУЗЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА ТА ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА)”

5 курс

6 курс


Французька мова як друга іноземна мова

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс


Французька мова як третя іноземна мова

3 курс

4 курс


Іспанська мова як третя іноземна мова

3 курс

4 курс


Французька / іспанська мова для студентів:

Філологічного факультету

Географічного факультету

Економічного факультету

Інституту біології, хімії та біоресурсів

Факультету архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва

Факультету педагогіки, психології та соціальної роботи

Факультету математики та інформатики

Факультету фізичної культури та здоров’я людини

Юридичного факультету