Проєктна група з розробки ОПП

Гарант освітньо-професійної програми : 

МОЙСЮК Валентина Анатоліївна – доктор філологічних наук, доцент кафедри романської філології та перекладу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Члени проєктної групи: 

ДРАНЕНКО Галина Флорівна – доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри романської філології та перекладу Чернівецького національного університету імені Юрія Федькович

ПОПОВИЧ Михайло Михайлович – доктор філологічних наук, професор кафедри романської філології та перекладу Чернівецького національного університету імені Юрія Федькович

СТЕФУРАК Олена Валеріївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри романської філології та перекладу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича