Співпраця зі стейголдерами

Залучення роботодавців до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості

З метою підвищення якості ОП було створено міжкафедральну раду стейкголдерів, з якими члени проєктних груп радяться щодо можливостей удосконалення ОП під час підготовки її нової редакції.

Члени ради залучені до роботи екзаменаційної комісії, що дає їм змогу об’єктивно оцінити рівень фахової підготовки здобувачів ОП:

  1. Наказ про затвердження складу Екзамениційних комісій 2021 
  2. Наказ про затвердження складу Екзамениційних комісій 2022

Кафедрою періодично проводиться анкетування роботодавців з метою моніторингу ринку праці у галузі перекладу, з’ясування вимог щодо якості підготовки майбутніх перекладачів.

З метою подальшого удосконалення ОП було прийнято рішення ввести до складу робочої групи, відповідальної за формування ОП здобувача вищої освіти та стейкголдера (Витяг з Протоколу № 1 засідання кафедри романської філології та перекладу від 27.08.2021)

Кафедра організовує регулярні відкриті зустрічі з роботодавцями, на яких присутні як викладачі, так і здобувачі ВО. На цих зустрічах роботодавці дають поради та висловлюють свої побажання щодо підвищення якості професійної підготовки здобувачів ОП.