Науковий гурток “Translatio”

Міністерство освіти і науки України

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  імені Юрія Федьковича

Факультет іноземних мов, кафедра романської філології та перекладу

Науковий гурток для студентів спеціальності Французько-український переклад”

Translatio

Вступ. Функціонування студентського наукового гуртка спирається на напрацювання сучасних перекладознавчих студій, де переклад вивчається як чинник збагачення рідної мови й культури сприймача чужоземного тексту, тобто об’єктом їх наукового досліду є функціонування та значущість креативної функції перекладу. Враховано, що крізь концепт перекладу, як унікального і багатовимірного диспозитиву різноманітних медіативних практик, відбувається переосмислення як мовних, культурних, так і суспільно-історичних явищ, що виступає дієвим чинником оновлення існуючих теоретичних парадигм у міждисциплінарному векторі.

Дослідницька мета гуртка Translatio – проаналізувати мовні транспозиції та перекладацькі стратегії, задіяні при тлумаченні українською мовою франкомовних текстів різних жанрових та функціональних стилів, щоб осмислити процес перекладу з точки зору його медіативних можливостей.

Тематичні напрями студентських досліджень у рамках діяльності гуртка Translatio:

  • Диспозитиви (пере)творення цільової мови при перекладі.

  • Переклад художнього твору як транскультурний процес адаптації чужості Іншого.

  • Фахова діяльність перекладача як медіація.

Керівники

студентського наукового гуртка Translatio

доцент Якубовська Н.О.

доцент Стефурак О.В.

Програма діяльності гуртка Translatio 2020-2021

Програма діяльності гуртка Translatio 2021-2022

Протоколи засідання наукового гуртка “TRANSLATIO” 2020-2021

Протоколи засідання наукового гуртка “TRANSLATIO” 2021-2022

Протоколи засідання наукового гуртка “TRANSLATIO” 2022-2023

Звіти про діяльність гуртка Translatio