Силабуси навчальних дисциплін

Спеціалізація 035.055 Філологія (романські мови та літератури, перша – французька), Освітня програма «Французько-український переклад та переклад з другої іноземної мови»

3 курс Порівняльна стилістика

3 курс Порівняльна лексикологія