Спеціальність “Французько-український переклад”

 

Опитування студентів програми “Французько-український переклад та переклад з другої іноземної мови “

З метою удосконалення навчального процесу на кафедрі романської філології та перекладу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича триває опитування серед студентів 1-4 курсу спеціальності французько-український переклад. Метою даного опитування є з’ясування думки студентів щодо дисциплін професійного спрямування за вибором ЗВО. Респондентам запропоновано пройти опитування за допомогою онлайн Форми.

Опитування випускників програми “Французько-український переклад та переклад з другої іноземної мови “

З метою удосконалення цілей та  програмних РН освітньої програми, а також задля забезпечення актуальних компетентностей випускників, кафедра романської філології та перекладу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича проводить опитування випускників програми. Це опитування спрямоване на аналіз тенденцій розвитку ринку праці, що дозволять випускникові програми бути конкурентоспроможним на ринку праці. Респондентам запропоновано пройти опитування за допомогою онлайн Форми.