Спеціальність «Філологія (французькa мова та література)»

Спеціальність: 035 Філологія (французькa мова та література)

Кваліфікація: Магістр філології. Викладач французької мови

Академічні права випускників: магістр філології може продовжувати освіту за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти за спеціальністю 035 «Філологія».

Працевлаштування випускників: магістр-філолог може працювати в науковій, літературно-видавничій, освітній галузях; на викладацьких, науково-дослідних та адміністративних посадах у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації; у друкованих та електронних засобах масової інформації, РR-технологіях, у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах тощо.

Освітньо-професійні та освітньо-наукові програми за спеціальністю 035 «Філологія» можуть бути спрямовані на підготовку з таких професій (згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2016):

2444.1 Молодший науковий співробітник (філологія, лінгвістика та переклади)

2444.1 Науковий співробітник (філологія, лінгвістика та переклади)

2444.1 Науковий співробітник-консультант (філологія, лінгвістика та переклади)

2444.1  Філолог-дослідник

2444.1 Фольклорист

2444.2 Гід-перекладач

244.2  Філолог

2444.2 Лінгвіст

2444.2 Перекладач

2444.2 Перекладач технічної літератури

2444.2 Редактор-перекладач

2444.2 Філолог

2451.1 Літературознавець

2451.2  Літературний співробітник

2451.2 Редактор науковий

2451.2 Редактор літературний

2451.2 Редактор технічний

2451.2  Член головної редакції

2451.2 Член колегії (редакційної)

2451.2 Ведучий програми

2451.2 Кореспондент

2359.2 Лектор

2431.2 Архівіст

2432.2 Бібліограф

2432.2 Бібліотекар

2310.2 Викладач вищого навчального закладу

2320   Вчитель загальноосвітнього навчального закладу

2320   Викладач професійного навчально-виховного закладу

23 51.1 Молодший науковий співробітник (методи навчання)

2351.2 Викладач (методи навчання)


Перелік навчальних дисциплін освітньої програми

Основна іноземна мова

Педагогіка та психологія вищої школи

Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі

Новітні течії у французькій літературі

Друга іноземна мова

ЛКЗ другї іноземної мови

Теорія другої іноземної мови

Сучасні методи наукових досліджень

Комунікативні стратегії іншомовного спілкування / Парадигми сучасної філологічної науки

Спецкурс «Проблеми когнітивної лінгвістики» / «Когнітивна лінгвістика і лінгвоконцептологія»

Ділова іноземна мова / Практика перекладу


Практична підготовка

Асистентська практика з основної іноземної мови