Перекладацька діяльність

Професор, завідувач кафедри  романської філологіЇ та перекладу Попович Михайло Михайлович переклав українською мовою працю доктора славістики Калини Угрин “La notion de “Russie” dans la cartographie occidentale : du début du XVIe siecle à la fin du XVIIIe siecle”. 

Як  зазначає перекладач, публікація цієї книги українською мовою стане “Вічною пам’ятью про цю славну буковинку, яка жила у Франції, але з думками про Україну”.