Посібники та методичні матеріали

Попович М.М. Теоретична граматика французької мови. Морфологія: Навчальний посібник / М.М. Попович. – Чернівці: Букрек, 2010. – 288 с.


Попович М. М. Історія граматики французької мови: підручник / М.М. Попович. – Чернівці: Видавничий дім “Букрек”, 2014. – 317 с.


Руснак Д.А. Теорія та практика формування франкомовної граматичної компетентності з комп’ютерною підтримкою: навч.-метод. посібник / Д.А.Руснак. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017 . – 256 с.


Якубовсьна Н. Мовні аспекти французько-українського перекладу (перша частина): навч. посіб. / Наталія Якубовська. – Чернівці: Видавничий Дім «Родо­від», 2015. – 224 с.


Кутасевич Г.Я. Розмовна практика: Навчальний посібник / Г.Я. Кутасевич. – Чернівці: Букрек, 2010. – 304 с.


Гладка В.А., Якубовська Н.О. Практичний курс французької мови : навчаль­ний посіб­ник / В.А. Гладка, Н.О.Якубовська; вид. 2-е допов. і виправл. – Чернівці: Видавничий Дім «Родо­від», 2016. – 424 с.


Гладка В.А., Якубовська Н.О. Cours pratique de français: troisième année = Практичний курс французької мови : третій курс: підруч­ник / Н.О.Якубовська, В.А. Гладка. – 2-е вид. випр. – Чернівці: Видавничий Дім «Родо­від», 2016. – 342 с.


Гладка В.А. Cours pratique de français: = Практичний курс французької мови: підручник. – Чернівці: Видавничий Дім “Родовід”, 2016. – 196 с.


Гладка В.А., Сопилюк Н.М. Cours pratique de français : niveau débutant = Практичний курс францу­зької мови : початковий рівень: навчальний по­сіб­ник. – Чернівці: Видавничий Дім “Родовід”, 2015. – 388 с.


Гладка В.А., Сопилюк Н.М. Savoir communiquer = Вміти спілкуватися: навч. посіб. / В.А. Гладка, Н.М. Сопилюк. – Чернівці: Видавничий дім “Родовід”, 2015. – 160 с.


Гладка В., Сопилюк Н. Sachez écouter. Livre du professeur / Умійте слухати. Книга для вчителя: практикум з аудіювання / В. Гладка, Н. Сопилюк. – Чернівці: Родовід, 2015. – 80 с.

Гладка В., Сопилюк Н. Sachez écouter. Livre d’élève / Умійте слухати. Книга для учня: практикум з аудіювання / В. Гладка, Н. Сопилюк. –Чернівці: Видавничий Дім “Родовід”, 2015. – 45 с.


Гладка В. А., Сопилюк Н. О. Entraînement à la compréhension de l’oral: guide pratique de l’enseignant /Формування і тренування навичок аудіювання з французької мови: Методичні рекомендації для вчителя / В.А. Гладка, Н.М.Сопилюк . – Вижниця, 2017. – 108 с.

Гладка В. А., Сопилюк Н. О. Entraînement à la compréhension de l’oral: Cahier d’activités /Формування і тренування навичок аудіювання з французької мови: Робочий зошит учня / В.А. Гладка, Н.М.Сопилюк . – Вижниця, 2017. – 76 с.


Матвєєва О.О. Французька мова : навч. посібник для студентів III-IV курсів, що вивчають французьку як третю іноземну / О.О.Матвєєва. – Чернівці, 2014. – 206 с.