Спеціальність «Середня освіта (французька мова і література та друга іноземна мова)»

Спеціальність 014 «Середня освіта (французька мова і література та друга іноземна мова)»

Спеціалізація 014.023 «Французька мова і література»

Освітньо-професійна програма «ФРАНЦУЗЬКА МОВА І ЛІТЕРАТУРА ТА ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА»

Академічні права випускників: бакалавр середньої освіти може продовжувати навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 014 «Середня освіта (французька мова та література)».

 Сфери професійної діяльності випускників:

  • робота в освітній галузі: на викладацьких посадах у загальноосвітніх навчальних закладах, ВНЗ 1-4 рівнів акредитації; на організаційно-методичних посадах (методиста з дошкільного виховання, методиста культурно-освітнього закладу, методиста у ЗНЗ, вихователя-методиста, організатора позакласної та позашкільної виховної роботи, педагога-організатора, лаборанта наукового підрозділу);
  • організація громадських заходів, культурно-дозвільної діяльності;
  • робота в галузі дошкільної освіти на посадах вихователя дошкільного навчального закладу;
  • діяльність в науковій та науково-дослідній галузях на посадах молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, наукового співробітника-консультанта;
  • робота на адміністративних посадах у навчальних закладах 1-4 рівнів (директора кабінету, директора професійного навчально-виховного закладу, директора навчальних закладів, директора дошкільних навчальних закладів, директора малого підприємства (у сфері освіти, культури і т. ін.), органах управління освітою (на посадах інспектора-методиста, інспектора з навчальної, виховної, методичної роботи, інспектора середніх спеціальних та професійно-технічних навчальних закладів, інспектора шкіл).

Працевлаштування випускників: 

Бакалавр середньої освіти може працювати в освітній галузі; на викладацьких посадах у загальноосвітніх навчальних закладах. Освітньо-професійні та освітньо-наукові програми за спеціальністю «Середня освіта (французька мова та література)» можуть бути спрямовані на підготовку з таких професій (згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010):

2320 (2331) – вчитель загальноосвітнього навчального закладу,

2359.2. – педагог-організатор,

3491 – лаборант наукового підрозділу,

3340 – асистент вчителя, 3340 – лаборант (освіта),

3439 – організатор громадських заходів.


З переліком навчальних дисциплін освітньої програми можна ознайомитись за посиланням