Спеціальність «Середня освіта (французька мова і література та друга іноземна мова)»

Спеціальність 014 «Середня освіта (французька мова і література та друга іноземна мова)»

Кваліфікація: Бакалавр середньої освіти (французька мова та література)

Академічні права випускників: бакалавр середньої освіти може продовжувати навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 014 «Середня освіта (французька мова та література)».

 Сфери професійної діяльності випускників:

  • робота в освітній галузі: на викладацьких посадах у загальноосвітніх навчальних закладах, ВНЗ 1-4 рівнів акредитації; на організаційно-методичних посадах (методиста з дошкільного виховання, методиста культурно-освітнього закладу, методиста у ЗНЗ, вихователя-методиста, організатора позакласної та позашкільної виховної роботи, педагога-організатора, лаборанта наукового підрозділу);
  • організація громадських заходів, культурно-дозвільної діяльності;
  • робота в галузі дошкільної освіти на посадах вихователя дошкільного навчального закладу;
  • діяльність в науковій та науково-дослідній галузях на посадах молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, наукового співробітника-консультанта;
  • робота на адміністративних посадах у навчальних закладах 1-4 рівнів (директора кабінету, директора професійного навчально-виховного закладу, директора навчальних закладів, директора дошкільних навчальних закладів, директора малого підприємства (у сфері освіти, культури і т. ін.), органах управління освітою (на посадах інспектора-методиста, інспектора з навчальної, виховної, методичної роботи, інспектора середніх спеціальних та професійно-технічних навчальних закладів, інспектора шкіл).

Працевлаштування випускників: 

Бакалавр середньої освіти може працювати в освітній галузі; на викладацьких посадах у загальносвітніх навчальних закладах.

Освітньо-професійні та освітньо-наукові програми за спеціальністю «Середня освіта (французька мова та література)» можуть бути спрямовані на підготовку з таких професій (згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010):

2320 (2331) – вчитель загальноосвітнього навчального закладу

2332 – вихователь дошкільного навчального закладу

2332 – методист з дошкільного виховання

2359.2. – організатор позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьми

2359.2. – педагог-організатор

3439 – фахівець,

3491 – лаборант наукового підрозділу,

3340 – асистент вчителя,

3340 – лаборант (освіта),

3439 – організатор громадських заходів


 Перелік навчальних дисциплін освітньої програми

Основна іноземна мова (французька)

Граматика основної мови

Практична фонетика

Стилістика

Лексикологія

Лінгвокультурознавство основної мови

Теорія та історія основної іноземної мови

Друга іноземна мова (англійська)

Сучасні європейські мови: нім. / фр./ ісп./ іт. / пол.

Латинська мова

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Усне мовлення

Ділове писемне мовлення


Вступ до літературознавства

Історія зарубіжної літератури

Національна література

Аналіз художнього тексту

Сучасна література країни. мова якої вивчається


Методика навчання іноземної мови та літератури в ЗНЗ

Спецкурс «Пратикум з проблем викладання іноземної мови у школі»

Сучасні технології вивчення іноземних мов

Спецкурс: «Методика формування соціокультурної іншомовної компетентності в учнів ЗНЗ»;

Педагогіка з основами педагогічної майстерності

Методика навчання іноземної мови та літератури в ЗНЗ

Методика формування виховної діяльності з іноз. мови у ЗНЗ

Ознайомлювальна педагогічна практика