Юний друже! Ти склав успішно ЗНО і тепер стоїш перед нелегким, але вирішальним у твоєму житті вибором ― яку обрати спеціальність і в якому навчальному закладі її здобувати. Тут головне ― не помилитися та не звабитися гарними, але зовсім необгрунтованими обіцянками. Тому йди за правилом ― вір, але перевір.

Кафедра романської філології та перекладу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує тебе на навчання і повідомляє інформацію, яку легко перевірити:

І. Історія кафедри

Кафедра була створена як окремий навчальний підрозділ університету в 1954 році, а французька мова викладається в університеті з часу його заснування, тобто з 1875 року. А це означає, що за цей тривалий час напрацьовано великий досвід у навчальній діяльності, що позначається на високій професійній підготовці наших студентів.

ІІ. Кадрове забезпечення

Навчальний процес на кафедрі забезпечують два доктори наук (з осені буде ще один доктор наук), 8 кандидатів наук, доцентів та 7 асистентів. Кожен з викладачів кафедри пройшов тривале мовне стажування у Франції і володіє досконало французькою мовою.

ІІІ. Кафедра готує фахівців за такими спеціальностями

Бакалав-філолог, бакалавр-перекладач, бакалавр-вчитель; магістр-філолог, магістр-перекладач, магістр-вчитель. Всі  мають право викладати крім основної (французької) (англійську) мову як другу іноземну.

N.B.: зверніть увагу: далеко не всі навчальні заклади, у яких існують кафедри іноземних мов, мають право готувати магістрів. Це дозволено лише тим кафедрам, у штатному розписі яких є доктор наук, професор, тобто працює на постійній основі, а не сумісник.

IV. Вступ на навчання

При вступі на кафедру діє нероздільний конкурс, тобто зараховуються за результатами ЗНО всі вступники, які мають сертифікат з французької, іспанської, англійської чи німецької мов.

V. Час навчання

Бакалаври навчаються упродовж 4 років, магістри 1 рік і 4 місяці.

VІ. Забезпечення житлом

Усі інгородні студенти забезпечуються місцем у гуртожитку.

VІІ. Перспективи працевлаштування

Наші випускники можуть працювати у різних державних установах як перекладачі, менеджери, референти, викладати іноземні мови в середніх та вищих навчальних закладах, тощо.

VІІ. Міжнародні зв’язки кафедри

Кафедра має угоду про співпрацю з Лотаринзьким університетом, яка діє вже близько 20 років. За цією угодою викладачі кафедри проходили і продовжують проходити мовне стажування у Франції.

A кращі студенти кафедри навчаються там впродовж року за програмою ліценціата. Щороку на таке навчання їде 3-5 студентів. За останні 10 років у Франції навчалися понад 40 наших студентів.

З 2017 року ЧНУ вступив до Університетську Агенції з Франкофонії (в Україні тільки 6 вузів є членами цієї асоціації), у зв’язку з чим, кафедра романської філології та перекладу має нові можливості співпрацювати з аналогічними кафедрами всієї Європи. Членство в відкриває безліч можливостей для викладачів та студентів нашої кафедри, оскільки ця організація пропонує стипендії для освітньо-науков програми.

VІІІ. Наукова і навчально-методична продукція кафедри

За останній час колектив кафедри має у своєму доробку кілька сотень статей, 10 наукових монографій та 18 авторських підручників з різних аспектів викладання французької мови.

ІХ. Традиційні святкування студентів кафедри

Посвята (вересень), французьке Різдво (25 грудня), день франкофонії (20 березня) та день факультету (травень). Крім того, проводяться регулярно факультетські та університетські спортивні змагання та різні культурно-мистецькі заходи, як наприклад Французький кіноклуб (щомісяця).

Посвята студентів факультету іноземних мов

Святкування дня франкофонії

Французька мова – ключ до пізнання великої європейської ци­вілізації, який вручається ви­пускникам у вигляді диплому після навчання на кафедрі романської фі­ло­логії та перекладу.

Навчальний процес на кафедрі здійснює один з найкращих в Україні професійних колективів викладачів.

Забезпечує навчання 2 док­то­ри наук і 8 доцентів з великим до­сві­дом роботи. Усі пройшли тривале мовне стажування у Фран­­ції.

Як стати студентом кафедри ?

Якщо ви плануєте вступити на перший курс і здобути ступінь бакалавра ви повинні:

– скласти успішно ЗНО з іноземної мови (фран­цузької, іс­пан­ської, англійської або німецької мов), з української мови та історії;

– подати документи до ЧНУ на спеціальності: «Середня освіта (французька мова і література та друга іноземна мова)» або  «Філологія (французько-український переклад та переклад з другої фноземної мови)».

Якщо ви плануєте здобути ступінь магістра ви повинні:

– подати документи до ЧНУ на спеціальності: «Філологія (французькa мова та література)»,,  «Філологія (французько-український переклад)»«Середня освіта (французька мова та література)».

Якими мовами опануєте?

Студенти кафедри вивчають:

французьку мову (основна мова);

англійську мову (друга мо­ва);

на вибір одну з сучасних європейських мов: німецьку, іспанську,  італійську, польську.

 Які відкриваються перспективи?  

Найкращі студенти можуть продовжити навчання у Лотаринзькому університеті (Франція), з яким існує договір про співпрацю.

Випускники кафедри можуть продовжити навчання в цьому університеті за спеціальностями: «Викладач французької мови як іноземної» та «Магістр економіки (управління підприємством)».

Студенти – бакалаври, залежно від обраної спеціальності, отримують кваліфікацію “Бакалавр середньої освіти (французька мова та література)” або “Бакалавр філології, перекладач французької мови”. 

Бакалавр може працювати в науковій, літературно-видавничій та  освітній галузях; на викладацьких посадах у загальносвітніх навчальних закладах, у друкованих та електронних засобах масової інформації, РR-технологіях; у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях,  архівах, мистецьких і культурних центрах тощо.

 

Студенти – магістри мають можливість отримати такі кваліфікації:

“Магістр філології. Викладач перекладу. Перекладач з французької та англійської мов; 

“Магістр філології. Викладач французької мови”;

 “Магістр середньої освіти. Вчитель французької та англійської мов”. 

Студенти-магістри можуть працювати в науковій, літературно-видавничій, освітній галузях; на викладацьких, науково-дослідних та адміністративних посадах у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації; у друкованих та електронних засобах масової інформації, РR-технологіях, у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, архівах мистецьких і культурних центрах тощо.