Комплексний атестаційний іспит з іноземної мови

Комплексна атестація ОР «Магістр» на 2022-2023 н.р.

(вимоги ухвалено на засіданні методичної ради факультету іноземних мов, протокол № 4 від 23.11.2021 року )

 • Кількість екзаменаційних білетів – 25.
 • Кількість питань у білеті – 3.
 • Кількість додаткових питань – 2-5.

СТРУКТУРА БІЛЕТА

ОПП «Французько-український переклад та переклад з другої іноземної мови»

Спеціальність 035 Філологія

 1. Тести множинного вибору (4 варіанти відповідей), які охоплюють питання з теоретичних дисциплін з основної (15 позицій) та другої (15 позицій) іноземних мов; не більше двох дисциплін з кожної мови (15+15=30 балів).
 2. Доперекладацький аналіз художнього тексту з основної іноземної мови (35 балів).
 3. Анотація української газетної статті другою іноземною мовою (35 балів).

 

ОПП «Французька мова і література та друга іноземна мова»

Спеціальність 035 Філологія

 1. Тести множинного вибору (4 варіанти відповідей), які охоплюють питання з теоретичних дисциплін з основної (15 позицій) та другої (15 позицій) іноземних мов; не більше двох дисциплін з кожної мови (15+15=30 балів).
 2. Філологічний аналіз художнього тексту з основної іноземної мови (35 балів).
 3. Анотація української газетної статті другою іноземною мовою (35 балів).

 

ОПП «Французька мова і література та друга іноземна мова»

Спеціальність 014 Середня освіта

 1. Тести множинного вибору (4 варіанти відповідей), які охоплюють питання з теоретичних дисциплін з основної (15 позицій) та другої (15 позицій) іноземних мов; не більше двох дисциплін з кожної мови (15+15=30 балів).
 2. Схематичний план-конспект уроку з іноземної мови (основною іноземною мовою, із зазначенням теми, мети і цілей уроку, віку/рівня учнів загальної середньої освіти) (35 балів).
 3. Анотація української газетної статті другою іноземною мовою (35 балів).