Архів силабусів

035 Філологія “Французька мова і література та друга іноземна мова”

Педагогіка та психологія вищої школи

Загальне мовознавство

Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі

Основна іноземна мова (французька)

Друга іноземна мова (англійська)

Асистентська практика з основної мови

Нейролінгвістика

Новітні течії у французькій літературі

Основи наративної лінгвістики 

Наукові напрями сучасної лінгвістики

Парадигми сучасної філологічної науки

Сучасні методи наукових досліджень

Методологічні принципи дискурс-аналізу тексту 

Спецкурс “Проблеми когнітивної лінгвістики”

Спецкурс “Когнітивна лінгвістика і лінгвоконцептологія”

Ділова іноземна мова

Практика перекладу

Теорія другої іноземної мови (англійської)

ЛКЗ другої іноземної мови


035 “Французько-український переклад та переклад з другої іноземної мови” 

Педагогіка та психологія вищої школи

Загальне мовознавство

Друга іноземна мова (англійська)

Аспектний переклад

Практика перекладу основної мови (9 cем.)

Основна іноземна мова (французька) 

Методика викладання фахових дисциплін (переклад)у вищій школі

Спецкурс “Основи міжкультурної комунікації та комунікативні стратегії”

Основи етнопсихолінгвістики

Практика перекладу другої іноземної мови (англійської)

Аспектний переклад з другої іноземної мови (англійської)

Техніка перекладу конференцій

Видавнича політика і переклад

Переклад та дипломатичний протокол

Переклад з другої іноземної мови (англійської)

Сучасні методи дослідження мови

Методологічні принципи дискурс-аналізу тексту

Теорія другої іноземної мови (англійської)

ЛКЗ другої іноземної мови

Перекладацька практика з основної та другої іноземної мови

Асистентська практика з основної іноземної мови


014 Середня освіта “Французька мова і література та друга іноземна мова”  

Професійне та особистісне становлення вчителя ЗЗСО

Основи інклюзивної педагогіки

Методика організації позакласної діяльності в учнів ЗЗСО

Сучасні методи наукових досліджень

Основи експерименту в методиці навчання іноземних мов

Методи дослідження у методиці навчання іноземних мов

Новітні технології навчання іноземних мов у ЗЗСО

Соціокультурна компетентність вчителя іноземної мови в ЗЗСО

Сучасні підходи в навчанні іноземних мов та культур

Основна іноземна мова (французька)

Друга іноземна мова (англійська)

Теорія другої іноземної мови (англійської)

ЛКЗ другої іноземної мови (англійської)

Новітні літературні течії

Літературознавство

Методика навчання другої іноземної мови (англійської)

Педагогічна практика з основної іноземної мови

Педагогічна практика з другої іноземної мови