Науковий гурток LEXICON

 

Керівники наукового гуртка:

Мойсюк Валентина Анатоліївна, доктор філологічних наук, доцент

Смірнова Марина Романівна, кандидат філологічних наук, доцент

 Секретар:

Рудько Христина, здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

Науково-дослідна мета наукового гуртка LEXICON полягає у залученні зацікавленої молоді до наукової діяльності; у поглибленому вивченні та обговоренні актуальних лінгвістичних питань, пов’язаних із лексичною граматикою, фразеологією, прагматикою мовних одиниць, їхнім дискурсивним уживанням, когнітивними особливостями породження нових номінативних одиниць тощо; у набутті здобувачами вищої освіти навичок науково-дослідної роботи та застосування отриманих знань на практиці; у формуванні навичок soft skills, навичок критичного мислення та творчості; у розширенні загального та професійного світогляду.

Основні завдання наукового гуртка LEXICON полягають у тому, щоб: 

  • сприяти підготовці кваліфікованих кадрів з відповідної фахової спеціалізації;
  • допомагати в організації науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти;
  • поглибити зання з обраних здобувачами вибіркових дисциплін філологічного напрямку;
  • створити умови для розкриття наукового та творчого потенціалу здобувачів;
  • виробити навики пошуку наукових джерел та їхнього творчого опрацювання;
  • урізноманітнити навчальний процес через дослідження;
  • залучити здобувачів вищої освіти до участі в науково-практичних конференціях, семінарах, форумах, конкурсах та інших науково-дослідних заходах;
  • апробувати результати науково-дослідної роботи здобувачів із подальшою їхньою участю на міжнародних та всеукраїнських наукових заходах, їхньою публікацією у наукових виданнях.

Регламент роботи наукового гуртка: не рідше, ніж 2 рази на семестр.

Форма для реєстрації здобувачів на гурток 

 

План роботи наукового гуртка LEXICON на 2021-2022 н.р. 

План роботи

Протокол № 1 засідання наукового гуртка LEXICON № 1 від 29.10.2021

Протокол № 2 засідання наукового гуртка  LEXICON від 10.11.2021

Протокол №3 засідання наукового гуртка LEXICON від 30.11.2021

Протокол № 4 засідання наукового гуртка LEXICON від 16.02.2022

Протокол № 5 засідання наукового гуртка LEXICON від 4.05.2022

 

План роботи наукового гуртка LEXICON на 2022-2023 н.р. 

План роботи

Протокол № 1 засідання наукового гуртка LEXICON № 1 від 5.10.2022

Протокол № 2 засідання наукового гуртка  LEXICON від 29.11.2022

Протокол №3 засідання наукового гуртка LEXICON від 7.02.2023

Протокол № 4 засідання наукового гуртка LEXICON від 15.03.2023

Протокол № 5 засідання наукового гуртка LEXICON від 16.05.2023

 

План роботи наукового гуртка LEXICON на 2023-2024 н.р. 

План роботи

 

 

Лайфхаки щодо написання науково-дослідних робіт від здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти

Салюк Іванна 

 

 

 

 

 

Гнатенко Марія 

 

 

 

 

Панчишко Катерина

 

 

 

 

 

 

Доповіді-презентації членів наукового гуртка 

Презентація “Основні напрями когнітивної лінгвістики та їх принципи” (Грицунік Юлія)

Презентація “Проблема концепту в сучасній лінгвістиці” (Кобаски Анастасія)

Презентація “Етнолінгвістика і лінгвокультурологія: основні напрями і проблеми” (Лазурко Анастасія)

Презентація “Психолінгвістика: основні напрями і школи” (Постевка Аріана)

Запрошений гість

ЛЕПЕТЮХА Анастасія Вікторівна, д.філол.н., доц. Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, з доповіддю “Менталістська концепція французького лінгвіста Г. Гійома”

 

 

 

 

 

 

 

 

Свої побажання та рекомендації щодо вдосконалення діяльності гуртка LEXICON просимо залишати за посиланням