Науковий гурток LEXICON

 

Керівники наукового гуртка:

Попович Михайло Михайлович, доктор філологічних наук, професор

Мойсюк Валентина Анатоліївна, доктор філологічних наук, доцент

 Секретар:

Рудько Х.І., студентка 4 курсу

 

Науково-дослідна мета наукового гуртка LEXICON 

 • залучення зацікавленої молоді до наукової діяльності;
 • поглиблене вивчення та обговорення актуальних лінгвістичних питань, пов’язаних із лексичною граматикою, фразеологією, прагматикою мовних одиниць, їхнім дискурсивним уживанням, когнітивними особливостями породження нових номінативних одиниць тощо;
 • набуття здобувачами вищої освіти навичок науково-дослідної роботи та застосування отриманих знань на практиці;
 • формування навичок soft skills, навичок критичного мислення та творчості;
 • розширення загального та професійного світогляду.

Основні завдання наукового гуртка LEXICON 

 • сприяти підготовці кваліфікованих кадрів з відповідної фахової спеціалізації;
 • допомагати в організації науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти;
 • поглибити зання з обраних здобувачами вибіркових дисциплін філологічного напрямку;
 • створити умови для розкриття наукового та творчого потенціалу здобувачів;
 • виробити навики пошуку наукових джерел та їхнього творчого опрацювання;
 • урізноманітнити навчальний процес через дослідження;
 • залучити здобувачів вищої освіти до участі в науково-практичних конференціях, семінарах, форумах, конкурсах та інших науково-дослідних заходах;
 • апробувати результати науково-дослідної роботи здобувачів із подальшою їхньою участю на міжнародних та всеукраїнських наукових заходах, їхньою публікацією у наукових виданнях.

Регламент роботи наукового гуртка: не рідше, ніж 2 рази на семестр.

Форма для реєстрації здобувачів на гурток 

 

План роботи наукового гуртка LEXICON

для студентів 3-6 курсів кафедри романської філології та перекладу

на 2021-2022 н.р. 

  Тема заходу Дата проведення Відповідальні Місце проведення
1. Встановлення регламенту роботи наукового гуртка. жовтень 2021 Мойсюк В.А.

Попович М.М.

 

http://meet.google.com/int-khfh-stu

https://www.menti.com/9oskrawpbv

Круглий стіл: «Моя наукова робота: перші кроки» (обмін досвідом)
2 Наукове ательє на тему: «Менталістська концепція французького лінгвіста Г. Гійома» листопад 2021 Мойсюк В.А.

запрошений гість: док. філол. наук, доцент Лепетюха А.В.

3 Наукове ательє

«Етнолінгвістика і лінгвокультурологія: основні проблеми і завдання» (доповіді студентів)

листопад 2021 Мойсюк В.А.

Кобаски А.

4 Наукове ательє «Психолінгвістика: основні напрями і школи» (доповіді студентів) грудень 2021 Мойсюк В.А.

Грицунік Ю.

5 Наукове ательє «Комунікативна лінгвістика та її основні поняття» (доповіді студентів) грудень 2021 Мойсюк В.А.

Салюк І.

6 Наукове ательє «Когнітивна лінгвістика: основні поняття і проблеми»

(доповіді студентів)

лютий 2022 Мойсюк В.А.

Грицунік Ю.

Кобаски А.

Салюк І.

7 Тренінг з підготовки роботи до перевірки системою UNICHECK : «Академічна доброчесність під час написання наукових робіт» лютий 2022 Мойсюк В.А.

Смірнова М.Р.

8 Круглий стіл «Підготовка до участі в студентських конференціях» (дискусія) березень 2022 Мойсюк В.А.

Попович М.М.

9 Круглий стіл «Підготовка до захисту курсових робіт» (обмін досвідом, дискусія) квітень 2022 Мойсюк В.А.

Попович М.М.

10 Студентська наукова конференція : апробація наукових досліджень травень 2022 Мойсюк В.А.

Попович М.М.

11 Підведення підсумків роботи наукового гуртка і окреслення перспектив червень 2022 Мойсюк В.А.

Попович М.М.

 

Протокол засідання наукового гуртка LEXICON № 1 від 29.10.2021.

 

 

 

 

Лайфхаки щодо написання курсових робіт від Салюк Іванни (здобувачки другого магістерського рівня, першого року навчання)

 

 

Протокол № 2 засідання наукового гуртка  LEXICON від 30.11.2021.

Протокол №3 засідання наукового гуртка LEXICON від 16.02.2022

Презентація “Основні напрями когнітивної лінгвістики та їх принципи” (Грицунік Ю., студентка 5 курсу)

Презентація “Проблема концепту в сучасній лінгвістиці” (Кобаски А., студентка 5 курсу)