Академічна доброчесність

Нормативні документи 

Етичний кодекс

Правила академічної доброчесності

Положення про виявлення та запобігання академічному плагіату

Реалізація освітніх програм кафедри спрямована на дотримання академічної доброчесності, політику, стандарти і процедури якої визначено у положенні “Про виявлення та запобігання академічному плагіату у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича” від 24 грудня 2019 № 389.

На засіданні № 13 Вченої ради Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, за ініціативи Комісії з питань академічної доброчесності, правових засад діяльності та регламенту було затверджено План заходів з популяризації академіної доброчесності на другий семестр 2021-2022 н.р., з яким можна ознаймитись за посиланням. 

Кафедра романської філології та перекладу популяризує академічну доброчесність через імплементацію цієї політики у внутрішню культуру якості та використовує відповідні технологічні рішення як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності.


27 жовтня 2020 року у межах курсу “Основи наукових досліджень” студенти 3 курсу кафедри романської філології та перекладу ознайомилися з роботою програми перевірки на академічну доброчесність UNICHEK.


Співробітники кафедри романської філології та перекладу ознайомилися з положенням про порядок роботи Етичної комісії факультету іноземних мов, порядком перевірки курсових та магістерських робіт на академічну доброчесність.


09 квітня 2021 з метою підготовки до захисту курсових та магістерських робіт студенти кафедри романської філології та перекладу зустрілися  у Гуглміт з відповідальною за перевірку студентських робіт на академічну доброчесність М.Смірновою, членом Етичної комісії факультету іноземних мов ЧНУ, та обговорили порядок та критерії перевірки робіт на академічну доброчесність.


27 жовтня 2021 року за ініціативи Комісії з академічної доброчесності, нормативних засад діяльності та регламенту вченої ради ЧНУ відбувся вебінар з академічної доброчесності для студентів ЧНУ, в якому взяли участь представники всіх факультетів та інститутів ЧНУ. Спікерками були викладачки кафедри філософії та культурології докторка філософських наук І. Горохолінська та кандидатка соціологічних наук Т. Медіна. І Горохолінська у виступі «Академічна доброчесність та забезпечення якості освіти» розкрила поняття академічної доброчесності, ознайомила з видами академічної відповідальності учасників освітнього процесу за конкретні порушення академічної доброчесності. Т. Медіна у виступі «Правила цитування та оформлення списку використаної літератури» охарактеризувала поняття плагіату, сформулювала основні правила цитування, а також загальні правила оформлення посилань на цитовані джерела.


30.11.21 відбулося об’єднане засідання наукових гуртків кафедри під час якого студенти обговорили правила академічної доброчесності, які діють в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.

Зокрема І. Бойчук представила основні положення Етичного Кодексу ЧНУ щодо питань академічного плагіату. У свою чергу Л.Біла підготувала презентацію на тему «Положення про виявлення та запобігання академічному плагіату в ЧНУ». На завершення, М. Смірнова, член комісії з Етики факультету іноземних мов, продемонструвала роботу програми Unichek.

Презентація “Про виявлення та запобігання академічному плагіату в ЧНУ

Відеозапис зустрічі можна переглянути за посиланням