Академічна доброчесність

Реалізації освітніх програм кафедри спрямована на дотримання академічної доброчесності, політику, стандарти і процедури якої визначено у положенні “Про виявлення та запобігання академічному плагіату у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича” від 24 грудня 2019 № 389.

Кафедра романської філології та перекладу популяризує академічну доброчесність через імплементацію цієї політики у внутрішню культуру якості та використовує відповідні технологічні рішення як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності.

27 жовтня 2020 року у межах курсу “Основи наукових досліджень” студенти 3 курсу кафедри романської філології та перекладу ознайомилися з роботою програми перевірки на академічну доброчесність UNICHEK.

 

Співробітники кафедри романської філології та перекладу ознайомилися з положенням про порядок роботи Етичної комісії факультету іноземних мов, порядком перевірки курсових та магістерських робіт на академічну доброчесність.

09 квітня 2021 з метою підготовки до захисту курсових та магістерських робіт студенти кафедри романської філології та перекладу зустрілися  у Гуглміт з відповідальною за перевірку студентських робіт на академічну доброчесність М.Смірновою, членом Етичної комісії факультету іноземних мов ЧНУ, та обговорили порядок та критерії перевірки робіт на академічну доброчесність.