Вступ 2021

Вступ на бакалавра спеціальність “Філологія” ОПП «Французько-український переклад та переклад з другої іноземної мови»

Вступ на бакалавра спеціальність “Середня освіта” ОПП «Французька мова і література та друга іноземна мова»